NSFF Tillitsvalgte

Norsk Selskap For Fotografi
Postboks 1071
2605 Lillehammer

NB! Dette er IKKE adresse for innsending av bilder til papirklassen i NM, den finner du her.

Organisasjonsnummer: 981 563 12
Bankkonto: 9590.30.59533
post@nsff.no

Generelle henvendelser

Er du usikker på hvem du skal kontakte kan du bruke denne adressen:

Styret
Jan Erik Bamrud

Jan Erik Bamrud (EsNSFF)
Leder

Representerer NSFF utad, holder overoppsyn med styrets oppgaver. Ansvarlig for kontakt med sponsorer og samarbeidspartnere.

e: leder@nsff.no
m: 992 51 450 / Skype: bamrudj

Medlem av: Drammen Fotoklubb

Birgit Fostervold

Birgit Fostervold (EsNSFF)
Nestleder

Informasjonsansvarlig. Webredaktør, administrator på NSFF sine facebookgrupper. Formidler aktuelle nyheter til presse og fra samarbeidspartnere. Utformer informasjonsmateriell.

e: nestleder@nsff.no
m: 997 06 367 / Skype: birgit.avinet

Medlem av: Homborsund fotoklubb

Roald Synnevåg (HonENSFF, Æresmedlem; HonENFFF, MFIAP, EFIAP-P, MPSA)

Roald Synnevåg (HonENSFF, ENSFF-G, Æresmedlem; HonENFFF, MFIAP, EFIAP-P, BPSA-B, MPSA)
Sekretær

Sekretær for styrets møter. Har på eget initiativ utvidet rollen til å omfatte systematisering og arkivering av norsk amatørfotos historie generelt, og NSFF sin i særdeleshet. Roald er tidligere mangeårig leder for NSFF; han er også engasjert i det nordiske forbundet, FIAP og PSA.

e: sekretar@nsff.no

Medlem av: Bekkalokket Fotoklubb

Bjarte Hoff

Bjarte Hoff (EsNSFF)
Konkurranseansvarlig

Leder for konkurranseutvalget. Inviterer til NM i Foto. Finner, instruerer og er vert for juryen. Har kontroll på innleveringer, frister og resultater. Bestemmer tema-klassen i høstrunden. Lager digitale presentasjoner av vinnerbildene i etterkant av hver runde.e: konkurranser@nsff.no

Medlem av: Narvik Kameraklubb

Johnny Berg

Johnny Berg
Sekretariatsleder

Ansvarlig for medlemsdatabase, webdrift og e-postsystem. Administrerer NSFF intranett for tillitsvalgte. Har oversikt over NSFF sine eiendeler og medlemseffekter.

e: sekretariat@nsff.no

Medlem av: Lillehammer Kameraklubb

Tor-Henrik Totto Furmyr

Tor-Henrik Totto Furmyr (EsNSFF, Æresmedlem)
Utstillingsansvarlig

Printer, rammer inn, frakter og monterer fysiske utstillinger. Ansvarlig for oppbevaring og formidling av bilder, rammer, utstillingsvegger, tv-skjermer, mini-pcer og annet utstyr som kreves for at NSFF kan vise frem sine medlemmers bilder.

e: utstilling@nsff.no

Medlem av: Kristiansund Kamera Klubb

Jan-Ragnar Boland

Jan-Ragnar Boland
Økonomiansvarlig

Fører regnskapet for NSFF, utarbeider budsjett. Har oppsyn med klubbenes innbetalinger. Betaler ut vedtatte stipender til klubber og medlemmer, samt refusjon av dokumenterte utgifter for tillitsvalgte. Jan Ragnar er også assistent for utstillingsansvarlig ved behov.

e: okonomi@nsff.no

Medlem av: Kristiansund Kamera Klubb

portrett_halvor_larsen

Halvor Larsen (EsNSFF, Æresmedlem; HonENFFF)
Filmansvarlig

Leder for filmutvalget i NSFF, representerer disse nasjonalt og internasjonalt. Finner, instruerer og er vert for juryen. Har kontroll på innleveringer, frister og resultater. Formidler informasjon om filmutvalgets arbeid. UNICA-liaison. Engasjert i NFFF, generalsekretær i UNICA.

e: filmansvarlig@nsff.no

Medlem av: Bergen fritidsfilmere, Bekkalokket Fotoklubb

Merethe Ruud

Merethe Ruud
Varamedlem

Kontaktperson for ungdomsutvalget.e: vara1@nsff.no

Medlem av: Fotofellesskapet Visuelt Bedrag

Rune Hermansen

Rune Hermansen
Varamedlem

Koordinator for regionkontaktene. Ansvar for bildekritikken på nsff.no medlemssider.

e: vara2@nsff.no

Medlem av: Linselusa Vinstra

Marit Oset Fagerheim

Marit Oset Fagerheim
Varamedlem

Kontaktperson vedrørende kameraforsikring.

e: vara3@nsff.no og forsikring@nsff.no

Medlem av: Bekkalokket

Regionkontakter
Renate Jensen Renate Jensen
Regionkontakt for Troms og Finnmark

troms-finmark@nsff.no

Medlem av: Harstad fotoklubb

Igor Kostin

Igor Kostin
Regionkontakt for Nordland og Svalbard

nordland-Svalbard@nsff.no

Medlem av: Bodø Fotoklubb

Wenche Aune

Wenche Aune (HonENSFF, AFIAP, EFIAP)
Regionkontakt for Trøndelag

trondelag@nsff.no

Medlem av: Trondhjems kameraklubb

Leonard Løvoll

Leonard Løvoll (EsNSFF)
Regionkontakt for Møre og Romsdal + Sogn og Fjordane nord

more-romsdal@nsff.no

Medlem av: Ålesund Kameraklubb

Jan Standal

Jan Standal (HonENSFF)
Regionkontakt for Hordaland nord + Sogn og Fjordane sør

hordaland-nord@nsff.no

Medlem av: Bekkalokket Fotoklubb

Atle Helland

Atle Helland (HonENSFF)
Regionkontakt for Hordaland (Sunnhordland)

hordaland-sunn@nsff.no

Medlem av: Kvinnherad Fotoklubb

Terje Kolbeinsen EFIAP

Terje Kolbeinsen (HonENSFF, ENSFF-B, EFIAP-B)
Regionkontakt for Rogaland

rogaland@nsff.no

Medlem av: Haugaland Fotoklubb

Bjørn Ole Nyborg

Bjørn Ole Nyborg (HonENSFF, EFIAP-G, PPSA)
Regionkontakt for Agder

agder@nsff.no

Medlem av: Team RAW

Thorstein Kleivdal

Thorstein Kleivdal (EsNSFF)
Regionkontakt for Buskerud og Telemark

buskerud-Telemark@nsff.no

Medlem av: Bekkalokket Fotoklubb, Drammen Fotoklubb

Stine Marie Barsjø, regionkontakt Østfold

Stine Marie Barsjø
Regionkontakt for Østfold

ostfold@nsff.no

Medlem av: Moss fotoklubb

Janne Myhre Claassen

Janne Myhre Claassen
Regionkontakt for Oslo og Akershus

oslo-akershus@nsff.no

Medlem av: Oslo Kameraklubb

Atle Sveen

Atle Sveen (ENSFF-G, EFIAP-B, NSMIF-S​)
Regionkontakt for Innlandet

hedmark@nsff.no

Medlem av: Moelv kameraklubb

LEDIG VERV Regionkontakt for Vestfold
Konkurranseutvalget

Post til Konkurranseutvalget adresseres:

Norsk Selskap for Fotografi – Narvik
Postboks 539
8507 NARVIK

Bjarte Hoff Bjarte Hoff Leder (EsNSFF)
Leder Konkurranseutvalget

Medlem av: Narvik Kameraklubb

Ebba T. Jenssen Ebba T. Jenssen
Medlem, Konkurranseutvalget

Medlem av: Narvik Kameraklubb

  Per Gunnar Mørk
Medlem, Konkurranseutvalget

Medlem av: Narvik Kameraklubb

  Kristoffer Eide
Medlem, Konkurranseutvalget

Medlem av: Narvik Kameraklubb

  Per Granaune
Medlem, Konkurranseutvalget

Medlem av: Narvik Kameraklubb

NSFF Sekretariat
Johnny Berg Johnny Berg
Sekretariatsleder

e: sekretariat@nsff.no

Medlem av: Lillehammer Kameraklubb

Roald Synnevåg (HonENSFF, ENSFF-G, Æresmedlem; HonENFFF, MFIAP, EFIAP-P, BPSA-B, MPSA) Roald Synnevåg (HonENSFF, ENSFF-G, Æresmedlem; HonENFFF, MFIAP, EFIAP-P, BPSA-B, MPSA)
Sekretær

e: sekretar@nsff.no

Medlem av: Bekkalokket Fotoklubb

Jan Erik Bamrud Jan Erik Bamrud (EsNSFF) 
Leder NSFF

e: leder@nsff.no

Medlem av: Drammen Fotoklubb

Birgit Fostervold Birgit Fostervold (EsNSFF)
Nestleder NSFF, Redaktør NSFF Magasin

e: nestleder@nsff.no

Medlem av: Homborsund fotoklubb

Filmutvalget

portrett_halvor_larsen Halvor Larsen (EsNSFF, Æresmedlem)
Leder, Filmutvalget
e: filmansvarlig@nsff.no

Medlem av: Bergen fritidsfilmere, Bekkalokket Fotoklubb

Frank Evensen (EsNSFF)
Medlem, FilmutvalgetMedlem av: Oslo Kamera Klubb
Torkil Hansen
Medlem, FilmutvalgetMedlem av: Trondhjems Kameraklubb
Lasse Øglænd
Medlem, FilmutvalgetMedlem av: Stavanger Videoklubb
Ungdomsutvalget

Stine Engebretsen Stine Engebretsen
Leder, Ungdomsutvalget

e: ungdom@nsff.no

Medlem av: Lier fotoklubb

  Einar Anbjørn Hansen
Medlem, Ungdomsutvalget

Medlem av: Horten fotoklubb

  Nicolai Hjelset
Medlem, Ungdomsutvalget

Medlem av: Oslo Kameraklubb

  Emilie Jakobsen
Medlem, Ungdomsutvalget

Medlem av: Oslo Kameraklubb

Internasjonalt utvalg
Roald Synnevåg (HonENSFF, Æresmedlem; HonENFFF, MFIAP, EFIAP-P, MPSA) Roald Synnevåg (HonENSFF, ENSFF-G, Æresmedlem; HonENFFF, MFIAP, EFIAP-P, BPSA-B, MPSA)
Leder, Internasjonalt utvalg
Informerer om – og assisterer ved innlevering til samt resultatregistrering av – internasjonale konkurranser. Leder arbeidet med å velge ut medlemsbilder som representerer Norge (NSFF) i lagkonkurranser. Administrator i NSFF sin facebookgruppe for internasjonale konkurranser.

Medlem av: Bekkalokket Fotoklubb

June Grønseth June Grønseth (EFIAP)
Medlem, Internasjonalt utvalg

Direktemedlem

Arne Bergo Arne Bergo (HonENSFF, EsFIAP, EFIAP-G, EPSA)
Medlem, Internasjonalt utvalg

Medlem av: Bekkalokket Fotoklubb

FIAP- og UNICA-liaisons
Arne Bergo

Arne Bergo (HonENSFF, EsFIAP, EFIAP-G, EPSA)
FIAP-liaison

Representerer NSFF og våre medlemmers interesser i FIAP internasjonale organisasjon for amatørfotoklubber. Informerer om FIAPs arbeid.

e: fiap@nsff.no

Medlem av: Bekkalokket Fotoklubb

portrett_halvor_larsen

Halvor Larsen (EsNSFF, Æresmedlem; HonENFFF)
Unica-liaison

Representerer NSFF og våre medlemmer i UNICA internasjonale organisasjon for filmamatører. Informerer om UNICAs arbeid.

e: unica@nsff.no

Medlem av: Bekkalokket Fotoklubb

Årbokredaksjon

Oppnevnt av NSFF styre juni 2018:

Bjarte Hoff

Bjarte Hoff (EsNSFF) 
Redaktør

Medlem av: Narvik Kameraklubb

 

Marielle Eriksen
Medlem, Årbokredaksjonen

Medlem av: Narvik Kameraklubb

 

Ann-Kristin Hansen
Medlem, Årbokredaksjonen

Medlem av: Narvik Kameraklubb

 

Per Granaune
Medlem, Årbokredaksjonen

Medlem av: Narvik Kameraklubb

Valgkomite
Walter Dragland

Walter Dragland (HonENSFF, AFIAP)
Leder, Valgkomite

Medlem av: Oslo Kamera Klubb, Moss Fotoklubb

Wenche Aune

Wenche Aune (HonENSFF, EFIAP)
Medlem, Valgkomite

Medlem av: Trondhjems Kameraklubb

Thorstein Kleivdal

Thorstein Kleivdal (EsNSFF)
Medlem, Valgkomite

Medlem av: Bekkalokket Fotoklubb, Drammen Fotoklubb

Webredaksjon

Johnny Berg Johnny Berg
Administrator

Holder overoppsyn med drift av nsff.no, både åpen del og seksjonen for innloggede medlemmer, administrerer et eget intranett for klubbledere og NSFF-tillitsvalgte.

e: sekretariat@nsff.no

Medlem av: Lillehammer Kameraklubb

Birgit Fostervold Birgit Fostervold
Nettredaktør, webdesign

Redaktør på nsff.no (åpen del) og NSFF Magasin, ansvarlig for utformingen av begge.

e: webred@nsff.no

Medlem av: Homborsund fotoklubb

Redaksjon NSFF Magasin

Birgit Fostervold Birgit Fostervold
Redaktør

e: magasinet@nsff.no

Medlem av: Homborsund fotoklubb