FIAP – Fédération Internationale de l’Art Photographique

FIAP logoSe FIAPs egne nettsider her: www.fiap.net

FIAP – Fédération Internationale de l’Art Photographique – ble stiftet 17.–19. juni 1950 i Sveits, og er en verdensomspennende organisasjon for fremme av fotografisk kunst i alle former. NSFF har vært medlem i FIAP fra høsten 1950.

I dag består FIAP av slike nasjonale selskap fra 83 land fordelt på fem kontinenter og representerer til sammen ca. 1 million fotografer. Fotoklubber i ytterligere ca 10 land har direkte medlemskap i FIAP. Organisasjonen arbeider på tvers av raser, politiske og ideologiske meninger.

Som medlem av NSFF er du også medlem av FIAP.

FIAP hederstegn

FIAP utdeler hederstegn basert på internasjonal konkurransevirksomhet og for utført administrativt arbeid på nasjonalt og internasjonalt plan. Se nedenfor.

FIAP-kongress

FIAP arrangerer annet hvert år en internasjonal kongress med varighet en uke. Kongressen er en kombinasjon av administrative samlinger, turprogram, fotografering, og sosiale aktiviteter. Programmet er lagt opp slik at der er et alternativt tilbud i de perioder de administrative samlinger pågår. Det er fritt for alle medlemmer av NSFF, med familie, å delta. Flertallet av de som er med på kongressene deltar ikke på administrative aktiviteter, men er med fordi det er en attraktiv fototur. Det er også tilbud om opplegg i forkant eller etterkant av kongress-uken. I 2014 var arrangementet lagt til Tyrkia; Ankara og Cappadocia. I 2016 var arrangementet lagt til Sør-Korea; Seoul og Gyeongju. Referat fra kongressen, administrative samlinger, finner du her. Programmet finner du her,

FIAP kongress 2018 blir i Sør-Afrika, 12.08 -19.08.18. Kystbyen Durban blir vertsby for hele oppholdet, og det blir tilbud om safari og fototurer i og ut fra Durban. Verd å merke seg muligheten for en rimelig fototur, dobbeltrom/enkeltrom ca kr 9 000 / 10 800 pr person. Flyreise t/r Duban kommer i tillegg. Her finner du link til søknaden fra arrangør til FIAP, som gir en foreløpig informasjon om arrangementet.

FIAP-Photomeet

Photomeet er et arrangement i regi av lokal arrangør i samarbeid med FIAP. Et photomeet har til hensikt å samle fotografer fra hele verden til fotografiske opplevelser og sosialt samvær. Det arrangeres annet hvert år, de årene det ikke arrangeres kongress. Photomeet har vært arrangert på Sicilia, Kreta, Bali og i Singapore. I 2015 var arrangementet lagt til Cuba, der Kypros var det landet med flest deltagere, 34 fotografer. I FIAP News nr 1 (PDF) får du noen glimt fra arrangementet. I 2017 ble det arrangert i Kina.

FIAP Clubs World Cup

Hvert år arrangerer FIAP en World cup for fotoklubber. Flere norske klubber har vært med siden konkurransen startet for 8 år siden. Innlevering er vanligvis på høsten. 20 bilder, maks 4 bilder pr autor. Bildene skal ikke være brukt i world cup tidligere.

FIAP biennaler

FIAP arrangerer Biennaler, konkurranser mellom medlemslandene avholdt annenhvert år.
Se oversikt nedenfor.

FIAP-godkjente konkurranser

Mange av NSFF sine medlemmer har i en årrekke markert seg i slike salonger/konkurranser, med mange flotte plasseringer. Se oversikt over FIAP-salonger/konkurranser.

FIAP magasin

FIAP har utgitt et magasin med bilder og artikler fra det internasjonale fotomiljøet. FIAP NEWS. (NB! Lang svartid)

Følg FIAP på Facebook

NSFF—FIAP Liaison

Arne Bergo (AFIAP, EFIAP)
Medlem av: Bekkalokket Fotoklubb

E-post: fiap@nsff.no

FIAP hederstegn

FIAP utdeler hederstegn basert på internasjonal konkurransevirksomhet og for utført administrativt arbeid på nasjonalt og internasjonalt plan.

 • Tildelte FIAP Hederstegn Medlemsoversikt  Klubboversikt
  Oversikt over norske fotografer som er tildelt FIAP hederstegn. Tildeling skjer en gang pr år.
 • Krav til FIAP hederstegn: AFIAP / EFIAP / EFIAP-B-S-G-P / MFIAP
 • Sjekkliste finner du her. Her finner du informasjon om hvilke resulterer man må ha oppnådd for å kunne søke. AFIAP, EFIAP, EFIAP/b, EFIAP/s, EFIAP/g kan søkes med minimum et års mellomrom med grunnlag resultater fra internasjonale fotokonkurranser. Søknadsfrist er 05.01. hvert år. MFIAP er den høyeste utmerkelsen i FIAP systemet og skiller seg fra andre foto-hederstegn ved at grunnlaget er en vurdering og godkjenning av en portfolio bestående av 20 bilder. Man kan tidligst søke om MFIAP tre år etter at man har oppnådd EFIAP.
 • Deltakelse i internasjonale konkurranser
  Informasjon om utfylling av søknader, og annen veiledning om deltagelse i internasjonale konkurranser. For informasjon om aktuelle konkurranser etc., vises det til NSFF, Internasjonalt utvalg.
 • FIAP Life Card
  Dette er et identifikasjonskort som man må ha for å kunne tildeles FIAP hederstegn. Vanligvis søker man om dette samtidig med AFIAP, og oppdaterer det når man søker om ytterligere hederstegn. Koster 50 euro første gang, man betaler ikke for oppdatering.
 • Søknadskjema AFIAP og EFIAP (alle nivåer)

Ferdig utfylt søknadskjema, bildefiler, Lifecard-skjema og Lifecard bildefil sendes til FIAP-representant Arne Bergo, fiap@nsff.no eller på CD til Arne Bergo, Våkleivskogen 156, 5155 Bønes, innen aktuell frist. I begge tilfelle må signert utskrift av side B sendes pr. post til FIAP-kontakt (scan godtas ikke).

FIAP-representant besørger at søknaden blir verifisert, og videresender dem samlet til FIAP som behandler dem og tildeler hederstegn.

Pr. 1.12.2016 koster det 50 euro for hver søknad, og 50 euro for første gang en skal ha ‘Lifecard’. Beløpene går til drift av FIAP. Faktura blir tilsendt den enkelte søker fra NSFF.

Spørsmål om hederstegn og om utfylling av søknader rettes til FIAP-representant Arne Bergo, fiap@nsff.no.

FIAP hederstegn, administrativ aktivitet
ESFIAP og HonEFIAP kan tildeles av styret i FIAP til personer som over lang tid har utført omfattede tjenester knyttet til FIAP. For nærmere informasjon vises det til fiap.net og til FIAP-representant, fiap@nsff.no

FIAP-biennaler NSFF-landslag 2004–2017

FIAP arrangerer hvert år biennaler som har ulike tema. Biennale betyr at det er en utstilling/konkurranse som arrangeres hvert 2. år.

Fiap gull web Fiap Sølv web

Temaene er: Nature Biennial, Colourprint Biennial, Black & White Biennial, Projected Images Biennial, Youth Print Biennial og Youth Digital Biennial

Alle medlemsland i FIAP har mulighet for å stille med et landslag i biennalene. Et av medlemslandene står som arrangør, og er ansvarlig for juryering og utstilling. Det bli utgitt en katalog/DVD med resultatlister og bilder fra biennalene. Katalog/DVD blir sendt til alle deltakerne.

2004

27. Black and White Biennial

Ungarn

17. plass

2004

21. Colour Print Biennial

Luxemburg

26. plass

2005

22. Colour Print Biennial

Andorra

31. plass

2009

29. Black and White Biennial

Slovakia

36. plass

2009

25. Projekted images biennial

Indonésia

7. plass

2010

15. Nature Biennial

India

14. plass

2011

Children of the world

Singapore

12. plass

2009

23. Colour Print Biennial

Irland

24. plass

2010

30. Black and White Biennial

Vietnam

28. plass

2009

32. FIAP Youth Print Biennial

Vietnam

13. plass

2011

26. Projected Images Biennial

Belgia

28. plass

2011

33. FIAP Youth Digital Biennial

United Arab Emirates

2. plass

2012

34. FIAP Youth Print Biennial

Spania

3. plass

2012

16. Nature Biennial

Norge

23. plass

2012

31. Black and White Biennial

Spania

37. plass

2012

24. Colour Print Biennial

Tyrkia

19. plass

2013

25. Colour Print Biennial

Argentina

20. plass

2013

27. Projected Images Biennial

Luxemburg

19. plass

2013

35. FIAP Youth Digital Biennial

Østerrike

8. plass

2014

17. FIAP Nature Biennial

India

14. plass

2014

17. FIAP Nature Biennial

India

15. plass

2014

32. FIAP Monochrome Print Biennial

Tyrkia

30. plass

2014

36.FIAP Youth Print Biennial

Tyskland

6. plass

2014

Friendship and Solidarity

Italia

19. plass

2015

26. FIAP Color print Biennial

England

10. plass

2015

28. FIAP Bienniale Projeksjon

Indonesia

22. plass

2015

37. FIAP Youth Digital Biennial

Serbia

17. plass

2016

18. FIAP Nature Biennial (projeksjon)

Serbia

14. plass

2016

18. FIAP Nature Biennial (print)

Serbia

4. plass

2016

33. FIAP Monochrome Print Biennial

Sør Korea

33. plass

2016

38. FIAP Youth Print Biennial

Oman

11. plass

2017

27. FIAP Color Biennial

Norge

3. plass

I tillegg kan du her bla i resultatlister etc fra en del av disse biennialene