Om NSFF

NSFF – Norsk Selskap For Fotografi – er fellesorganisasjon for norske film- og fotoklubber. Vi har i overkant av 100 medlemsklubber og ca. 3300 medlemmer.

NSFF skal:

  • virke for å fremme film- og fotografisk allsidighet og aktivitet
  • fremheve det beste av film og fotografi på klubbnivå til et nasjonalt plan, og vise det beste av norsk fotografi ut i verden
  • gjennomføre film- og fotorelaterte aktiviteter og gi film- og fotorelaterte medlemstilbud
  • ha tilbud for klubbenes tillitsvalgte for å forenkle og forbedre driften av egen klubb

NSFF er medlem av NFFF, FIAP og UNICA.

Kontakt:
Norsk Selskap For Fotografi
c/o LKK – Postboks 70
2601 Lillehammer

Organisasjonsnummer: 981 563 123
Bankkonto: 9590.30.59533 (for bl.a. innbetaling av kontingent)

Se kontaktside for individuell e-post/tlf

NSFF Aktivitetskalender

Aktivitetskalender for NSFF: Se tidsfrister for innleveringer samt oversikt over planlagte møter, regionale treff, konkurranser og annen aktivitet.

Gå til siden

NSFF Tillitsvalgte

Liste over alle tillitsvalgte i NSFF-systemet.

Gå til siden

NSFF Vedtekter

Her finner du de til enhver tid gjeldende vedtekter for selskapet.

Gå til siden

NSFF Landsmøte

Nasjonalt Film- og Fototreff og NSFF Landsmøte arrangeres årlig. Landsmøtet er NSFF sin generalforsamling - vår øverste myndighet.

Gå til siden

NSFF Historikk

Historien om NSFF; statistikker og rapporter fra Landsmøter, medlemsutvikling, styresammensetning med mer.

Gå til siden

Regionale foto- og filmtreff 2017

I jubileumsåret 2017 blir det arrangert fire regionale film- og fototreff: i Drammen og Harstad på våren, og i Arendal og på Vinstra om høsten.

Gå til siden

Regionale film- og fototreff 2018

Samleside for informasjon om Norsk Selskap for Fotografi regionale film- og fototreff i 2018.

Gå til siden

NSFF på Facebook

Facebooksidene er et supplement til websiden vår, men er ikke en offisiell kanal for selskapet. Styret er representert som administratorer i facebookgruppene, og vil svare på henvendelser i gruppene i den grad det er mulig.

Gå til siden

Sponsorer

Japan Photo og Epson har vært gode sponsorer for NSFF i flere år.

Gå til siden

Logoer

Logoer til bruk på medlemmer og medlemsklubbers nettsider.

Gå til siden

Søsterorganisasjoner

Våre samarbeidsorganisasjoner, dvs: foto-organisasjoner i Norge og Europa.

Gå til siden

NFFF – Nordisk Forbund for Fotografi

Det har i flere år vært et nært samarbeid mellom de nordiske fotografiforbundene, og 18. august 2015 ble endelig Nordisk Forbund for Fotografi (NFFF) grunnlagt.

Gå til siden

FIAP – Fédération Internationale de l’Art Photographique

FIAP – Fédération Internationale de l'Art Photographique – er en verdensomspennende organisasjon for fremme av fotografisk kunst i alle former. NSFF har vært medlem siden 1950.

Gå til siden

UNICA — Union Internationale du Cinema

NSFF er medlem av UNICA, en internasjonal sammenslutning bestående av nasjonale selskaper innen amatørfilm.

Gå til siden

PSA – Photographic Society of America

Photographic Society of America er en internasjonal organisasjon for alle som er interessert i fotografi; hobbyfotografer, ivrige amatører og profesjonelle fotografer.

Gå til siden