Om NSFF

NSFF – Norsk Selskap For Fotografi – er fellesorganisasjon for norske film- og fotoklubber. Vi har i overkant av 100 medlemsklubber og ca. 3300 medlemmer.

NSFF skal:

  • virke for å fremme film- og fotografisk allsidighet og aktivitet
  • fremheve det beste av film og fotografi på klubbnivå til et nasjonalt plan, og vise det beste av norsk fotografi ut i verden
  • gjennomføre film- og fotorelaterte aktiviteter og gi film- og fotorelaterte medlemstilbud
  • ha tilbud for klubbenes tillitsvalgte for å forenkle og forbedre driften av egen klubb

NSFF er medlem av NFFF, FIAP og UNICA.

Kontakt:
Norsk Selskap For Fotografi
Postboks 1071
2605 Lillehammer

Organisasjonsnummer: 981 563 123
Bankkonto: 9590.30.59533 (for bl.a. innbetaling av kontingent)

Se kontaktside for individuell e-post/tlf

NSFF Aktivitetskalender

Aktivitetskalender for NSFF: Se tidsfrister for innleveringer samt oversikt over planlagte møter, regionale treff, konkurranser og annen aktivitet.

Gå til siden

NSFF Tillitsvalgte

Liste over alle tillitsvalgte i NSFF-systemet.

Gå til siden

NSFF Vedtekter

Her finner du de til enhver tid gjeldende vedtekter for selskapet.

Gå til siden

NSFF Landsmøte

Nasjonalt Film- og Fototreff og NSFF Landsmøte arrangeres årlig. Landsmøtet er NSFF sin generalforsamling - vår øverste myndighet.

Gå til siden

NSFF Historikk

Historien om NSFF; statistikker og rapporter fra Landsmøter, medlemsutvikling, styresammensetning med mer.

Gå til siden

Regionale foto- og filmtreff 2017

I jubileumsåret 2017 blir det arrangert fire regionale film- og fototreff: i Drammen og Harstad på våren, og i Arendal og på Vinstra om høsten.

Gå til siden

Regionale film- og fototreff 2018

Samleside for informasjon om Norsk Selskap for Fotografi regionale film- og fototreff i 2018.

Gå til siden

NSFF på Facebook

Facebooksidene er et supplement til websiden vår, men er ikke en offisiell kanal for selskapet. Styret er representert som administratorer i facebookgruppene, og vil svare på henvendelser i gruppene i den grad det er mulig.

Gå til siden

Sponsorer

CEWE Japan Photo har over flere år vært en verdifull sponsor for NSFF.

Gå til siden

Logoer

Logoer til bruk på medlemmer og medlemsklubbers nettsider.

Gå til siden

Søsterorganisasjoner

Våre samarbeidsorganisasjoner, dvs: foto-organisasjoner i Norge og Europa.

Gå til siden

NFFF – Nordisk Forbund for Fotografi

Det har i flere år vært et nært samarbeid mellom de nordiske fotografiforbundene, og 18. august 2015 ble endelig Nordisk Forbund for Fotografi (NFFF) grunnlagt.

Gå til siden

FIAP – Fédération Internationale de l’Art Photographique

FIAP – Fédération Internationale de l'Art Photographique – er en verdensomspennende organisasjon for fremme av fotografisk kunst i alle former. NSFF har vært medlem siden 1950.

Gå til siden

UNICA — Union Internationale du Cinema

NSFF er medlem av UNICA, en internasjonal sammenslutning bestående av nasjonale selskaper innen amatørfilm.

Gå til siden

PSA – Photographic Society of America

Photographic Society of America er en internasjonal organisasjon for alle som er interessert i fotografi; hobbyfotografer, ivrige amatører og profesjonelle fotografer.

Gå til siden