Plaketter

Det blir sendt ut plaketter to ganger i året, i desember og i april. På våren deles plaketter ut på Landsmøtet til de som er til stede der – ellers deles det ut av regionkontakten, på et arrangement i regi av klubben (klubbkveld eller lignende).

Det er ikke nødvendig å søke om nasjonale plaketter. Hovedstyret fører arkiv over oppnådde poeng, og plaketter utdeles som beskrevet over så snart nødvendig antall poeng er oppnådd. I konkurransedatabasen (krever innlogging) kan du se dine resultater i Landskonkurransene og poeng til NSFF Nasjonal plakett. Se oversikt over medlemmer som har fått tildelt Nasjonale Plaketter.

Plaketter

Plaketter

Plaketter med rød emalje

Plaketter med rød emalje

Nasjonale plaketter

NSFF utdeler plaketter for oppnådde resultater i NM i foto og NM i film etter følgende skala:

 • Gullmedalje gir 10 poeng
 • Sølvmedalje gir 7 poeng
 • Bronsemedalje gir 5 poeng
 • Hederlig omtale gir 3 poeng
 • Antatt gir 1 poeng

NSFF tildeler plaketter for oppnådde resultater i nasjonale konkurranser med NSFF godkjenning etter følgende skala:

 • Gullmedalje 5 poeng
 • Sølvmedalje 4 poeng
 • Bronsemedalje 3 poeng
 • Hederlig omtale 2 poeng
 • Antatt 1 poeng

Poengene i nasjonale konkurranser skal være oppnådd mens en var medlem i en klubb eller melder seg inn i en klubb i det inneværende året. Resultater oppnådd i nasjonale konkurranser gjelder også i forhold til NSFF Hederstegn (ANSFF, ENSFF, ENSFF-B-S-G-P) Egen poengskala, se under hederstegn. På bakgrunn av oppnådde poeng i Landskonkurransene og NSFF godkjente nasjonale konkurranser, utdeles plaketter slik:

Bronseplakett 25 poeng
Sølvplakett 50 poeng
Gullplakett 100 poeng
Bronseplakett m/rød emalje 200 poeng
Sølvplakett m/rød emalje 300 poeng
Gullplakett m/rød emalje 400 poeng
Bronseplakett m/hvit emalje 500 poeng
Sølvplakett m/hvit emalje 600 poeng
Gullplakett m/hvit emalje 700 poeng
Bronseplakett m/mørk blå emalje 800 poeng
Sølvplakett m/mørk blå emalje 900 poeng
Gullplakett m/mørk blå emalje 1000 poeng

Plaketter med grønn emalje

Plaketter med grønn emalje

Plaketter med gul emalje

Plaketter med gul emalje

Internasjonale plaketter

NSFF utdeler plaketter for oppnådde resultater i internasjonale konkurranser etter følgende skala:

 • Gullmedalje gir 10 poeng
 • Sølvmedalje gir 7 poeng
 • Bronsemedalje gir 5 poeng
 • Hederlig omtale gir 3 poeng
 • Antatt gir 1 poeng

Alle resultater teller til NSFF plaketter, uavhengig om konkurransen har godkjenningsnummer fra FIAP, UPI eller PSA. På bakgrunn av oppnådde poeng i internasjonale konkurranser/salonger, utdeles plaketter slik:

Bronseplakett 25 poeng
Sølvplakett 50 poeng
Gullplakett 100 poeng
Bronseplakett m/blå emalje 250 poeng
Sølvplakett m/blå emalje 500 poeng
Gullplakett m/blå emalje 1000 poeng
Bronseplakett m/grønn emalje 1500 poeng
Sølvplakett m/grønn emalje 2000 poeng
Gullplakett m/grønn emalje 2500 poeng
Bronseplakett m/gul emalje 3000 poeng
Sølvplakett m/gul emalje 4000 poeng
Gullplakett m/gul emalje 5000 poeng
Bronseplakett m/oransje emalje 6000 poeng
Sølvplakett m/oransje emalje 7000 poeng
Gullplakett m/oransje emalje 8000 poeng

Registrering av internasjonale konkurranseresultater

Det er nå mulig å legge inn resultater fra internasjonale konkurranser i NSFF-databasen. Du finner en liste over alle FIAP-konkurranser her.

 1. logg deg inn på din medlemssside
 2. trykk på konkurranser/innlevering
 3. trykk på klubben din (Klubbvis fordeling av resultater og registrering av resultater: […] fotoklubb)
 4. start med å registrere bildetitler
 5. registrer konkurransen og legg inn bilde, klasse og resultat

Søknadsskjema for internasjonale plaketter finner du her (Excel-dokument). Tildeling av plaketter skjer på Nasjonalt Fototreff. Se oversikt over medlemmer som har fått tildelt Internasjonale Plaketter.

Plaketter med hvit emalje

Plaketter med hvit emalje

Plaketter med blå emalje

Plaketter med blå emalje