Generelt om NM i foto

NB! Les alltid konkurransereglene (.pdf)! Dersom det ikke er overensstemmelse med hva som står på denne siden og konkurransereglene, er det alltid konkurransereglene som gjelder.

Du må være medlem i Norsk Selskap For Fotografi, NSFF, og være bosatt i Norge. Det er 2 runder i NM i Foto; første runde har innlevering 15.03. og andre runde 15.09. Hver autor kan totalt levere inn totalt 12 bilder. Autor velger selv hvilke tema/klasser bildene leveres inn i. Sammenlagt resultat teller for Norgesmester. Egne regler gjelder for Årets klubb.

Linker for Norgesmesterskap i Foto:

Tema for kommende NM

I tillegg til fritt motiv er det hvert år et tema for høstrunden av NM. Dette er vedtatte tema for kommende NM:

 • Tema i NM høst 2018: stilleben
 • Tema i NM høst 2019: fremskritt

Spørsmål og problemer?

Problemer med innlevering/betaling? Kontakt sekretariat@nsff.no.
Generelle spørsmål angående regler og retningslinjer? Kontakt konkurranseutvalget@nsff.no.

Spørsmål angående konkurransen besvares kun ved henvendelse på e-post.

Diskusjoner og spørsmål på f.eks. sosiale medier blir ikke nødvendigvis kommentert av konkurranseutvalget.

Se også: Norgesmesterskap i Film.

Om klasser og innlevering:

De konkrete klassene og reglene finner du ved å lese invitasjon/regler knyttet til aktuell konkurranse.

 • Ungdomsklasse: Projeksjon – Tema «Fritt motiv».
 • Projeksjonsklasse Fagre /Monokrom: «Fritt motiv»
 • Projeksjonsklasser: «Natur» og «Kreativt». Disse klassene har sine egne definisjoner.
 • Det er kun én kolleksjonsklasse, der det kan leveres en kolleksjon på tre til fem bilder. Kolleksjon teller som én innlevering.
 • Det kan leveres inntil tre bilder i hver klasse, men hver fotograf kan totalt levere inn kun 12 bilder. Innlevering til kolleksjon regnes som ett bilde.
 • «Årets klubb»: Klubben må nå gjøre et aktivt valg for å konkurrere om denne gjeve utmerkelsen. Av de totalt innleverte bildene må klubbens konkurranseansvarlig markere hvilke 20 bilder klubben skal delta med. Det er begrenset til fire bilder fra hver fotograf. Dette må gjøres innen 7 dager etter innleveringsfristen. Nærmere detaljer angående «Årets klubb» finner du her.

Innlevering av bilder i klassen «Projeksjon»:

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering.

Ved stor pågang de siste dagene kan det av kapasitetsgrunner hende at noen ikke får levert, så lever i god tid da er du sikker på å komme igjennom.

Innlevering av bilder i papirklassene:

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Bilder i papirklassene sendes som samlet forsendelse fra hver klubb i henhold til konkurransereglene til Konkurranseutvalget. Adressen finnes på kontaktsiden.

Når bildene er sendt i posten, send sporingsnummeret til konkurranseutvalget@nsff.no.

Viktig: Send ikke bilder uten å ha lest konkurransereglene og sidene for info/hjelp/veiledning, da brudd på konkurransereglene medfører ekskludering og bildene vil da bli returnert uten å bli bedømt.
Viktige punkter som omtales i konkurransereglene (listen er ikke utfyllende):

 • ALLE arbeider skal registreres FØR innlevering
 • Riktig størrelse/papirformat/montasje
 • Riktig merking av papirbilder
 • Samlet forsendelse fra hver fotoklubb
 • Tidsfrist (din fotoklubb må ha bildene i god tid for felles innsending, og fotoklubben setter egne frister)

Deltagergebyr:

Se konkurranseregler.

Deltakelse i konkurranse ved bytte av klubb

Ved opplasting av bilder gjennom konkurranseinnleveringssystemet på NSFF.no, blir hvert enkelt bilde knyttet til den klubben du er medlem i på opplastingstidspunktet. Dersom du senere skifter klubb – selv før konkurransens innleveringsfrist – vil bildene fortsatt være koblet opp mot den gamle klubben. Om du ønsker at resultatene for konkurransen skal kobles mot din nye klubb, må alle tidligere opplastede bilder og titler til den aktuelle konkurransen slettes. Registrer så titler og last opp bildene på nytt.

Jan Baashus Jessens plakett

Plaketten skal gis til det mest kreative bildet. Plaketten ble i 1984 innført i Landskonkurransene (NM i Foto). Den opphørte i 1998, men ble gjenopptatt i 2011. Det er Oslo Kamera Klubb som ivaretar plakettene. Jan Baashus Jessen er for øvrig en av de mest premierte i Landskonkurransene.

Leif Preus prisen

Det er en pokal som går til beste portrett.

Tidligere konkurranser: