Generelt om NM i foto

NB! Les alltid konkurransereglene (.pdf)! Dersom det ikke er overensstemmelse med hva som står på denne siden og konkurransereglene, er det alltid konkurransereglene som gjelder.
Det er to runder i NM i foto; første runde har innlevering 15. mars og andre runde 15. oktober. For å delta må du være medlem i Norsk Selskap For Fotografi, NSFF, via en fotoklubb eller som direktemedlem. Hver autor kan totalt levere inn totalt 12 bilder i hver runde og velger da selv hvilke tema/klasser bildene leveres inn i. Sammenlagt resultat vår+høst teller for Norgesmester. Egne regler gjelder for Årets klubb, se nederst på siden.

Tema for kommende NM

I tillegg til fritt motiv er det hvert år et bundet tema for høstrunden av NM. Dette er vedtatte tema for kommende NM:

 • Tema i NM høst 2020: «Eventyr»
 • Tema i NM høst 2021: «Selfie»

Om klasser og innlevering

Husk å kontrollere reglene i gjeldende konkurranserunde, via knappen «Gjeldende invitasjon». Det kan leveres inntil tre bilder i hver klasse, men maksimalt 12 bilder totalt per fotograf per runde. Ungdomsklassen kjøres som en helt separat konkurranse. Det betyr at ungdomsmedlemmer kan levere 12 bilder til det ordinære NM, i tillegg til ungdomsklassen.

For vårrunden kan man delta i følgende klasser:

 • Fritt motiv, farge – digitalt.
 • Fritt motiv, monokrom – digitalt.
 • Natur – digitalt.
 • Kreativt – digitalt.
 • Småformat – print (A4, fritt motiv, farge og monokrom).
 • Storformat – print (A3/A3+, fritt motiv, farge og monokrom).
 • Kolleksjon – print. Det kan leveres en serie på 3–5 bilder med selvvalgt tema, på farge- eller monokrompapir i A4-størrelse. En kolleksjon teller som én innlevering («ett bilde» av de totalt 12 tillatte).
 • Ungdomsklassen: Kun fritt motiv – digitalt.

For høstrunden kan man delta i følgende klasser:

 • Fritt motiv, farge – digitalt.
 • Fritt motiv, monokrom – digitalt.
 • Natur – digitalt.
 • Kreativt – digitalt.
 • Bundet tema – digitalt. Se annet sted på denne siden for kommende temaer.
 • Småformat – print (A4, fritt motiv, farge og monokrom).
 • Storformat – print (A3/A3+, fritt motiv, farge og monokrom).
 • Ungdomsklassen: Kun fritt motiv – digitalt.

Innlevering av bilder

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på konkurranseinnlevering funnet i medlemsseksjonen. Dette gjelder både print og digitalklasser. Underveis i registreringsprosessen betales deltakergebyr, via Paypal (PP-konto eller bankkort).

Spesielt for printklassene

Registrering som ovenfor. Bilder i papirklassene sendes til Konkurranseutvalget som samlet forsendelse fra hver klubb. Adressen finnes på kontaktsiden. Sporingsnummeret sendes deretter via e-post til konkurranseutvalget@nsff.no.

Viktig: Send ikke bilder uten å ha lest konkurransereglene og sidene for info/hjelp/veiledning. Brudd på konkurransereglene medfører ekskludering, og bildene vil da bli returnert uten å bli bedømt.
Viktige punkter som omtales i konkurransereglene (listen er ikke utfyllende):

 • ALLE arbeider skal registreres FØR innlevering.
 • Husk riktig størrelse/papirformat/montasje.
 • Sørg for riktig merking av papirbilder
 • Send samlet forsendelse fra hver fotoklubb.
 • Hold tidsfristen! Din fotoklubb må ha bildene i god tid for felles innsending, klubbene setter derfor egne frister.

Definisjoner

Kreativt: bruk av ulike teknikker i etterbehandling, for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle delbilder i en eventuell kompositt må være tatt av autor.

Natur: vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA. Ingen manipulering, ingen tegn til menneskeskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc).

Ved bytte av klubb

Ved opplasting av bilder knyttes bildet til den klubben du er medlem i på opplastingstidspunktet. Dersom du senere skifter klubb – selv før konkurransens innleveringsfrist – vil bildene fortsatt være koblet opp mot den gamle klubben. Om du ønsker at resultatene skal kobles mot din nye klubb, må alle tidligere opplastede bilder og titler til den aktuelle konkurransen slettes og lastes opp på nytt (innen innleveringsfristen).

Premiering

I hver runde av NM i foto deles det i hver klasse ut én gullmedalje, inntil to sølvmedaljer og inntil tre bronsemedaljer. I tillegg gis det følgende sammenlagtpremier vår+høst:

 • Norgesmester i foto: Pokal med gullmerke, pluss gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 5.000,-
 • Andrepremie: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 3.000,- (inntil to)
 • Tredjeplass: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 1.000,- (inntil tre)
 • Ungdomsmester i foto: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 1.500,-
 • Andrepremie: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 1.000,- (inntil to)
 • Tredjeplass: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 500,- (inntil tre)
 • Årets klubb: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi kr. 5.000,-

Jan Baashus-Jessens plakett

Plaketten skal gis til det mest kreative bildet. Plaketten ble innført i Landskonkurransene (NM i foto) i 1984, opphørte i 1998, og gjenopptatt i 2011. Det er Oslo Kamera Klubb som ivaretar plakettene. Jan Baashus-Jessen er for øvrig en av de mest premierte i Landskonkurransene.

Leif Preus-prisen

Dette er en pokal som går til beste portrett.

Om Årets klubb

Innen syv dager etter innleveringsfristen kan klubbene plukke ut 20 bilder fra sine deltagende medlemmer for å konkurrere om denne gjeve utmerkelsen. Klubbens konkurranseansvarlig – ev. i samarbeid med en intern jury – foretar et utvalg blant de innleverte bildene for å markere hvilke 20 bilder klubben skal delta med. Det er begrenset til fire bilder per fotograf. Nærmere detaljer angående «Årets klubb» finner du her.

Spørsmål og problemer?

Problemer med innlevering/betaling? Kontakt sekretariat@nsff.no.
Generelle spørsmål angående regler og retningslinjer? Kontakt konkurranseutvalget@nsff.no.

Merk: Spørsmål angående konkurransen besvares best ved henvendelse på e-post. Diskusjoner og spørsmål på sosiale medier blir ikke nødvendigvis fanget opp og kommentert av konkurranseutvalget.

Tidligere konkurranser: