Generelt om NM i foto

NB! Les alltid konkurransereglene (.pdf)! Dersom det ikke er overensstemmelse med hva som står på denne siden og konkurransereglene, er det alltid konkurransereglene som gjelder.

Du må være medlem i Norsk Selskap For Fotografi, NSFF, og være bosatt i Norge. Det er to runder i NM i Foto; første runde har innlevering 15.03. og andre runde 15.09. Hver autor kan totalt levere inn totalt 12 bilder i hver runde og velger da selv hvilke tema/klasser bildene leveres inn i. Sammenlagt resultat teller for Norgesmester. Egne regler gjelder for Årets klubb, se nederst på siden.

Linker for Norgesmesterskap i Foto

Tema for kommende NM

I tillegg til fritt motiv er det hvert år et bundet tema for høstrunden av NM. Dette er vedtatte tema for kommende NM:

 • Tema i NM høst 2018: «Stilleben»
 • Tema i NM høst 2019: «Fremskritt?»

Spørsmål og problemer?

Problemer med innlevering/betaling? Kontakt sekretariat@nsff.no.
Generelle spørsmål angående regler og retningslinjer? Kontakt konkurranseutvalget@nsff.no.

Merk: Spørsmål angående konkurransen besvares best ved henvendelse på e-post. Diskusjoner og spørsmål på sosiale medier blir ikke nødvendigvis fanget opp og kommentert av konkurranseutvalget.

Se også: Norgesmesterskap i Film.

Om klasser og innlevering

De konkrete klassene og reglene finner du ved å lese invitasjon/regler knyttet til aktuell konkurranse (se knapp ovenfor). Det kan leveres inntil tre bilder i hver klasse, men maksimalt 12 bilder totalt per fotograf per runde.

For vårrunden er klassene Fritt motiv (farge, monokrom, fargepapir, monokrompapir) + Natur + Kreativt + kolleksjon (fargepapir, monokrompapir), mens for høstrunden er klassene Fritt motiv (farge, monokrom, fargepapir, monokrompapir) + Natur + Kreativt + bundet tema.

 • Ungdomsklasse: Kun projeksjonsklasse (digitalt) med tema «Fritt motiv».
 • Projeksjonsklasser Farge og Monokrom med tema «Fritt motiv».
 • Projeksjonsklasser «Natur» og «Kreativt», med egne definisjoner.
 • I vårrunden tilbys en kolleksjonsklasse, der det kan leveres en serie på 3–5 bilder med selvvalgt tema, på farge- eller monokrompapir. En kolleksjon teller som én innlevering («ett bilde» av de totalt 12 tillatte).
 • I høstrunden tilbys en projeksjonsklasse med bundet tema, se annet sted på denne siden for kommende temaer.

Innlevering av bilder i projeksjonsklassene (digitalt)

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering.

Ved stor pågang de siste dagene kan det av kapasitetsgrunner hende at noen ikke får levert, så lever i god tid da er du sikker på å komme igjennom.

Innlevering av bilder i papirklassene

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Bilder i papirklassene sendes som samlet forsendelse fra hver klubb i henhold til konkurransereglene til Konkurranseutvalget. Adressen finnes på kontaktsiden.

Når bildene er sendt i posten sendes sporingsnummeret til konkurranseutvalget@nsff.no.

Viktig: Send ikke bilder uten å ha lest konkurransereglene og sidene for info/hjelp/veiledning. Brudd på konkurransereglene medfører ekskludering, og bildene vil da bli returnert uten å bli bedømt.
Viktige punkter som omtales i konkurransereglene (listen er ikke utfyllende):

 • ALLE arbeider skal registreres FØR innlevering
 • Husk riktig størrelse/papirformat/montasje
 • Sørg for riktig merking av papirbilder
 • Send samlet forsendelse fra hver fotoklubb
 • Hold tidsfristen! Din fotoklubb må ha bildene i god tid for felles innsending, klubbene setter derfor egne frister.

Definisjoner

Kreativt: bruk av ulike teknikker enten ved opptakssituasjon eller i etterbehandling, for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle delbilder i en eventuell kompositt må være tatt av autor.

Natur: vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA. Ingen manipulering, ingen tegn til menneskeskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc).

Deltagergebyr

Se konkurranseregler.

Deltakelse i konkurranse ved bytte av klubb

Ved opplasting av bilder gjennom konkurranseinnleveringssystemet på NSFF.no, blir hvert enkelt bilde knyttet til den klubben du er medlem i på opplastingstidspunktet. Dersom du senere skifter klubb – selv før konkurransens innleveringsfrist – vil bildene fortsatt være koblet opp mot den gamle klubben. Om du ønsker at resultatene for konkurransen skal kobles mot din nye klubb, må alle tidligere opplastede bilder og titler til den aktuelle konkurransen slettes. Registrer så titler og last opp bildene på nytt.

Premiering

I hver runde av NM i foto deles det i hver klasse ut én gullmedalje, inntil to sølvmedaljer og inntil tre bronsemedaljer. Sammenlagtvinneren får en pokal med gullmerke, i tillegg deles det ut gavekort fra Japan Photo til de best plasserte sammenlagt.

 • Norgesmester i foto: Pokal med gullmerke, pluss gavekort på en verdi av kr. 5.000,-
 • Andrepremie: Gavekort på en verdi av kr. 3.000,- (inntil to)
 • Tredjeplass: Gavekort på en verdi av kr. 1.000,- (inntil tre)
 • Årets klubb: Gavekort på en verdi kr. 5.000,-
 • Ungdomsmester i foto: Gavekort på en verdi av kr. 1.500,-
 • Andrepremie: Gavekort på en verdi av kr. 1.000,- (inntil to)
 • Tredjeplass: Gavekort på en verdi av kr. 500,- (inntil tre)

Jan Baashus Jessens plakett

Plaketten skal gis til det mest kreative bildet. Plaketten ble i 1984 innført i Landskonkurransene (NM i Foto). Den opphørte i 1998, men ble gjenopptatt i 2011. Det er Oslo Kamera Klubb som ivaretar plakettene. Jan Baashus Jessen er for øvrig en av de mest premierte i Landskonkurransene.

Leif Preus prisen

Det er en pokal som går til beste portrett.

Årets klubb

Innen syv dager etter innleveringsfristen kan klubbene plukke ut 20 bilder fra sine deltagende medlemmer for å konkurrere om denne gjeve utmerkelsen. Klubbens konkurranseansvarlig – ev. i samarbeid med en intern jury – foretar et utvalg blant de innleverte bildene for å markere hvilke 20 bilder klubben skal delta med. Det er begrenset til fire bilder per fotograf. Nærmere detaljer angående «Årets klubb» finner du her.

Tidligere konkurranser: