Konkurranseregler NM i film

NSFF arrangerer årlig Norgesmesterskap i film med innleveringsfrist 1. mai. Her finnes informasjon om klasser og regler for deltagelse.

Norgesmesterskapet i film 2020 er et åpent mesterskap i ikke-kommersiell kortfilm i regi av Norsk Selskap for Fotografi (NSFF). I tillegg til medlemmer i NSFF, er mesterskapet er åpent for filmer laget på fritiden, uten økonomisk filmstøtte og lønnet stab, og laget for ikke-kommersielt formål. Deltagere som daglig arbeider med filmproduksjon, kan også delta, men filmen skal da være produsert i fritiden og ikke være laget i profesjonell sammenheng. Filmer laget ved filmskoler har ofte en lønnet stab, og vil på grunn av dette profesjonselementet ikke tillates å delta.

  • Elever ved filmskoler kan delta med filmer de lager utenom skoleprosjekter
  • Profesjonelle, som lager film på fritiden
  • NSFF-medlemmer
 • Det konkurreres i tre klasser: Dokumentar, Fiksjon og Åpen klasse.
 • Priser:
  • NSFF-medlemmer: kr 150,-
  • Ikke NSFF-medlemmer kr 250,- 

Gebyret for ikke-NSFF-medlemmer gir medlemskap i en NSFF-gjesteklubb for 2020, med reduserte rettigheter i forhold til fullt medlemskap. Kun medlemmer av den midlertidige gruppen, samt fulle medlemmer av NSFF, kan delta i UNICA sine konkurranser. (Se under for detaljer)
Det oppfordres til å undersøke om det finnes en lokal fotoklubb som har et tilbud som passer for deg, da du da kan oppnå fullt medlemskap i NSFF, og nyte godt av de tilbud den lokale klubben gir.

Konkurranseklasser

NM i film består av tre klasser:

1. Dokumentarfilm

Det anbefales at filmens lengde ikke overstiger 15 minutter. Hver autor kan delta med inntil tre filmer i hver klasse, samtidig som totalt antall filmer ikke må overstige seks filmer.

Premiering:

 • Én gullmedalje
 • Inntil to sølvmedaljer
 • Inntil tre bronsemedaljer
 • Inntil fem hederlige omtaler

Inntil 50 % av innsendte filmer blir antatt.

2. Fiksjonsfilm

Det anbefales at filmens lengde ikke overstiger 15 minutter. Hver autor kan delta med inntil tre filmer i hver klasse, samtidig som totalt antall filmer ikke må overstige seks filmer.

Premiering:

 • Én gullmedalje
 • Inntil to sølvmedaljer
 • Inntil tre bronsemedaljer
 • Inntil fem hederlige omtaler

Inntil 50 % av innsendte filmer blir antatt.

3. Åpen klasse

Det anbefales at filmens lengde ikke overstiger 15 minutter. Hver autor kan delta med inntil tre filmer i hver klasse, samtidig som totalt antall filmer ikke må overstige seks filmer.

Premiering:

 • Én gullmedalje
 • Inntil to sølvmedaljer
 • Inntil tre bronsemedaljer
 • Inntil fem hederlige omtaler

Inntil 50 % av innsendte filmer blir antatt.

Mer om Åpen klasse:

Åpen klasse dekker en rekke typer bidrag. I det følgende beskrives et utvalg sjangere som kan delta.

Hverdagsfilm  er i de fleste tilfeller reportasjepreget, den blir gjerne til underveis i prosjektet.  Familien eller vennegjengen står ofte sentralt i disse filmene.  Råmaterialet kan være stillbilder, video, super-8 film, lydopptak, skannede dokumenter eller hva som helst.  Fundamentet i filmen er historien og ikke sjelden en fortellerstemme.   Hovedpoenget er at hverdagen blir tatt vare på for fremtidige generasjoner

Minuttfilm  skal som navnet sier vare i maksimum ett minutt (60 sekunder), inklusive for- og ettertekster.   Overskridelse av tiden medfører diskvalifikasjon.  Minuttfilm kan omhandle «hva som helst»; humor, drama, kunst, abstrakte uttrykk, animasjon eller lignende.

Digital fortelling En digital fortelling er en kort film, gjerne 2-3 minutter lang, satt sammen av stillbilder (fotografier), og med en tilhørende fortellerstemme. Den kan unntaksvis inneholde korte filmsekvenser og det kan også brukes illustrasjoner og tegninger, og med tilhørende musikk eller lydeffekter. En digital fortelling fortelles i første-person, og har gjerne et tydelig budskap.

Musikkvideo  er i dag en sjanger med et bredt spekter av uttrykksformer, alt fra rene konsert- og studiopptak til kunstneriske og poetiske sammensetninger av filmatiske uttrykk og animasjoner.

Andre typer bidrag  Også andre typer bidrag kan leveres, slik som animasjon, videoinstallasjon, kunstfilm, timelapse, mokumentar, opplæringsfilm etc.

Annen premiering

Det konkurreres om tittelen Norgesmester i film, som blir den autoren, som oppnår flest poeng.

 • Vinneren i hver klasse premieres med gavekort fra vår sponsor, CeWe Japan Photo
 • Årets klubb premieres. Dette gjelder kun NSFF-klubber
 • Det gis NSFF-Pokal til Norgesmester i Film, Årets nykommer og Årets klubb

Innlevering NSFF-Medlemmer

Vi benytter NSFF sitt medlemssystem til innlevering. Filmen lastes opp til en nett-tjeneste, som Vimeo eller Youtube. Link (med evt. passord) legges inn i medlemssystemet.

Innleveringsfrist er 1. mai.

Innlevering ikke-NSFF-medlemmer

Send en epost til filmansvarlig@nsff.no, med denne informasjonen: Navn, epost og mobilnummer, og skriv i temafeltet NM i Film – ikke-NSFF-medlem.

Du vil få tilbakemelding om hva som skal gjøres for å bli midlertidig NSFF-Medlem, og betaling

Deretter benytter vi NSFF sitt medlemssystem til innlevering. Filmen lastes opp til en nett-tjeneste, som Vimeo eller Youtube. Link (med evt. passord) legges inn i medlemssystemet.

Innleveringsfrist er 1. mai.

UNICA

NSFF er medlem i UNICA, som er en sammenslutning av amatørfilmforbund over hele verden.

Medlemsskapet gir oss muliheter til å delta i VM i amatørfilm og VM i minuttfilm

Deltakelse i VM  amatørfilm i regi av UNICA

Om du ønsker å delta her, skal filmen være engelskspråklig (ev. tekstet på engelsk).  Du får tilbakemelding innen 1.juni, slik at arbeidet med gjøre filmen engelskspråklig kan utføres. Frist for innlevering er 1.juli

Til denne konkurransen har NSFF anledning til å sende inn filmer, som til sammen er på 60 minutter. Man kvalifiseres gjennom plassering i NM. Musikkvideo og Timelapse kan ikke delta.

Deltakelse i WMMC, VM i minuttfilm for amatører i regi av UNICA

Frist for innlevering er 1.juli
Til denne konkurransen har NSFF anledning til å sende inn en film.

Reglene (fra UNICA):

Any country may send 1 film of no more than 60 seconds long, including all titles and credits.
The entry may not be recognised as a commercial for any existing company or trade mark.
The producer must be in possession of all copyrights regarding music and pictures used in the entry.

Nasjonale plaketter

NSFF tildeler plaketter for oppnådde individuelle resultater i NM i Film (og NM i Foto) etter følgende skala:

 • Gullmedalje 10 poeng
 • Sølvmedalje 7 poeng
 • Bronsemedalje 5 poeng
 • Hederlig omtale 3 poeng
 • Antatt 1 poeng

Poengene i nasjonale konkurranser skal være oppnådd mens en var medlem i en klubb eller melder seg inn i en klubb i det inneværende året. Poengene i nasjonale konkurranser gjelder også i forhold til NSFF Hederstegn.

På bakgrunn av oppnådde poeng utdeles plaketter slik:

 • 25 poeng Bronseplakett
 • 50 poeng Sølvplakett
 • 100 poeng Gullplakett
 • 200 poeng Bronseplakett m/rød emalje
 • 300 poeng Sølvplakett m/rød emalje
 • 400 poeng Gullplakett m/rød emalje
 • 500 poeng Bronseplakett m/hvit emalje
 • 600 poeng Sølvplakett m/hvit emalje
 • 700 poeng Gullplakett m/hvit emalje
 • 800 poeng Bronseplakett m/mørk blå emalje
 • 900 poeng Sølvplakett m/ mørk blå emalje
 • 1000 poeng Gullplakett m/ mørk blå emalje

Det er ikke nødvendig å søke om nasjonale plaketter.