Konkurranseregler NM i film

NSFF arrangerer årlig Norgesmesterskap i film med innleveringsfrist 1. mai. Her finnes informasjon om klasser og kategorier og regler for deltagelse.

Kort oppsummert

 • Det konkurreres i to klasser: Minuttfilm og Åpen klasse.
 • Deltagelse koster kr 150,-.
 • Hver autor kan levere inntil tre filmer i hver klasse, dvs. seks totalt.
 • Det kåres vinnere og utdeles premier samt hederlig omtale i hver av de to klassene.
 • Det kan også utdeles premie til beste film av typene «Dokumentar», «Fiksjon» og «Animasjon» på tvers av klassene, dersom kandidater finnes.
 • Juryen benytter et standardisert vurderingsskjema og gir en tekstlig vurdering av alle filmer.
 • Norgesmester blir den som sanker flest poeng for sin(e) film(er).

Konkurranseklasser

NM i Film består av to klasser:

1. Minuttfilm

Fritt tema. Filmen skal maks vare ett minutt – 60 sekunder – inkludert rulletekst(er). Hver autor kan delta med inntil tre filmer.

Premiering:

 • Én gullmedalje
 • Én sølvmedalje
 • Én bronsemedalje

Inntil 50 % av innsendte filmer blir antatt.

2. Åpen klasse

Alle typer film kan delta, fritt tema. Det anbefales at filmens lengde ikke overstiger 15 minutter. Hver autor kan delta med inntil tre filmer.

Premiering:

 • Én gullmedalje
 • Inntil to sølvmedaljer
 • Inntil tre bronsemedaljer
 • Inntil fem hederlige omtaler

Inntil 50 % av innsendte filmer blir antatt.

Annen premiering

Årets klubb og Norgesmester i Film får pokal og gavekort fra Japan Photo.

Videre gis det premie for beste film innen inntil tre typer – tidligere kalt klasse/ kategori – blant de filmer som er levert inn. Typene er «Dokumentar», «Fiksjon» og «Animasjon». Type defineres av autor ved innlevering, dersom dette ikke er gjort plasserer juryen filmen slik den oppleves ved juryering. Premiene for beste film innen hver type er diplom og gavekort fra Japan Photo.

Innlevering

Innlevering av filmens forsidebilde, tittel og andre opplysninger gjøres via NSFF innleveringssystem. Selve filmen sendes til nmfilm@nsff.no, via wetransfer, filemail, eller en annen overføringstjeneste.

Deltagelse koster kr 150,-, som betales via Paypal (ved innlogging til Paypal-vbrukerkonto eller kredittkort) ved registrering av film. Om man har deltatt i NM i Foto samme år er deltageravgiften alt betalt.

Innleveringsfrist er 1. mai.

Juryering

For minuttfilm og åpen klasse vil juryen levere en tekstlig vurdering av alle filmer. Det vil også benyttes et standardisert vurderingsskjema ved juryeringen.

Reglene for NM i Film er nye fra 2019 og utgjør en stor forenkling fra tidligere NM. Modellen er lik det som benyttes i VM i amatørfilm hos UNICA. Filmutvalget er alltid klart til å svare på spørsmål, e-post filmansvarlig@nsff.no.

Nasjonale plaketter

NSFF tildeler plaketter for oppnådde individuelle resultater i NM i Film (og NM i Foto) etter følgende skala:

 • Gullmedalje 10 poeng
 • Sølvmedalje 7 poeng
 • Bronsemedalje 5 poeng
 • Hederlig omtale 3 poeng
 • Antatt 1 poeng

Poengene i nasjonale konkurranser skal være oppnådd mens en var medlem i en klubb eller melder seg inn i en klubb i det inneværende året. Poengene i nasjonale konkurranser gjelder også i forhold til NSFF Hederstegn.

På bakgrunn av oppnådde poeng utdeles plaketter slik:

 • 25 poeng Bronseplakett
 • 50 poeng Sølvplakett
 • 100 poeng Gullplakett
 • 200 poeng Bronseplakett m/rød emalje
 • 300 poeng Sølvplakett m/rød emalje
 • 400 poeng Gullplakett m/rød emalje
 • 500 poeng Bronseplakett m/hvit emalje
 • 600 poeng Sølvplakett m/hvit emalje
 • 700 poeng Gullplakett m/hvit emalje
 • 800 poeng Bronseplakett m/mørk blå emalje
 • 900 poeng Sølvplakett m/ mørk blå emalje
 • 1000 poeng Gullplakett m/ mørk blå emalje

Det er ikke nødvendig å søke om nasjonale plaketter.