Konkurranser

NSFF arrangerer årlig Norgesmesterskap i hhv. Film og Foto. Fotokonkurransen strekker seg over to runder, der sammenlagtvinner blir kåret til årets Norgesmester. Les om NM i Foto. Filmmesterskapet har kun én innleveringsrunde, du kan lese mer om NM i Film på egen side.

NSFF-godkjenning av fotokonkurranser

Når NSFF gir patronasje til en konkurranse, betyr det at NSFF tilbyr arrangøren av konkurransen å ha premier fra NSFF som en del av sin konkurranse. En patronasje er samtidig en anerkjennelse av konkurransen. Dersom din klubb ønsker å arrangere en fotokonkurranse med NSFF-godkjenning (patronasje), finner du retningslinjer og søknadsskjema her:

Husk at skjemaet må LASTES NED før det fylles ut.

NSFF-godkjente konkurranser 2018

Nasjonale:

Internasjonale:

Generelt om NM i foto

NM i Foto arrangeres årlig, med to innleveringsrunder - vår og høst. Her finnes informasjon om klasser og tema samt regler for deltagelse.

Gå til siden

Konkurranseregler NM i film

NM i Film arrangeres årlig, med innleveringsfrist 1. mai. Her finnes informasjon om klasser og kategorier og regler for deltagelse.

Gå til siden

NM for klubber

Konkurranseregler - NM for film- og fotoklubber.

Gå til siden

Definisjoner

I konkurransesammenheng følger NSFF disse definisjoner for klassene Kreativ og Natur. Kravene for Natur er samstemte med kravene fra FIAP og PSA.

Gå til siden

Info, hjelp og veiledning

Innhold på denne siden gjelder også i begrenset omfang for deltagelse i andre konkurranser og innleveringer via nsff.no.

Gå til siden

Internasjonale konkurranser

Ønsker du informasjon om å delta i internasjonale konkurranser?

Gå til siden

Plaketter

NSFF utdeler plaketter for oppnådde resultater i nasjonale og internasjonale konkurranser.

Gå til siden

Hederstegn

NSFFs hederstegn gis for fotografisk virksomhet og/eller arbeidsinnsats. Se oversikt og forklaringer på denne siden.

Gå til siden

Juryering

Informasjon om hvordan stille seg til disp til juryering, enkeltmedlem eller klubbgruppe.

Gå til siden