UNICA — Union Internationale du Cinema

UNICA logoNSFF er medlem av UNICA. UNICA er en internasjonal sammenslutning bestående av nasjonale selskaper innen amatørfilm. UNICA har for tiden 33 medlemsland.

  • UNICA har en kongress hvert år
  • Arrangerer internasjonale film- og video-konkurranser
  • Internasjonal utveksling av ikke-kommersielle filmer
  • Internasjonale seminarer
  • Debatter om nye begreper og teorier om kunst og kultur
  • Filmvisninger og erfaringsutveksling mellom land

NSFF sin kontaktperson mot UNICA er Turid Marthinsen fra Oslo Kamera Klubb.

http://unica-web.com