Informasjon fra sekretariatet om ny medlemsdatabase for NSFF.

Ny medlemsdatabase for NSFF

Ny medlemsdatabase for NSFF

Til forskjell fra dagens egensnekrede system har vi nå gått for «hyllevare» når det gjelder basis for medlemsregisteret, slik at vi slipper utviklingskostnader på dette. Når medlemmene nå får en e-post med aktiveringslenke er derfor avsender av denne selskapet Rubic AS, som eier og drifter løsningen. Noen av dere har allerede fått denne aktiveringslenken og flere vil få dette i løpet av de nærmeste dagene.

Når dere har aktivert med valgfritt brukernavn og passord, vil dere få tilgang til NSFF sin modul som er utviklet kun for oss. Dette er en delen av systemet som de fleste av dere vil benytte.

Tillitsvalgte i klubbene vil i noen tilfeller benytte Rubic sin generelle adminstrasjonsdel, som ligger til grunn for at NSFF-modulen skal kunne fungere. Tillitsvalgte oppfordres til å lese igjennom brukerveiledninger som ligger tilgjengelig i NSFF intranett på box.com. Alle ledere i klubbene har fått tilsendt link til dette, kontakt ev. sekretariat@nsff.no for ny lenke.

Altså: Aktiveringslenke til systemet kommer fra Rubic AS. Når du har satt brukernavn og passord, vil du få en ny lenke som går til NSFF sin modul i systemet.

Med ønske om et godt nytt foto- og filmår! ✨

Johnny Berg
Sekretariatsleder NSFF
sekretariat@nsff.no