Hønefoss Kamera Klubb innbyr for 29. gang til nasjonal fotokonkurranse for digitale bilder!

Vi fortsetter som før og gleder oss til at konkurransen snart har et nytt jubileum. Det er en glede og ære at så mange fortsatt sender inn bilder hvert år, og vi har fortsatt premier, plaketter og diplomer å dele ut til dyktige norske fotoamatører. Også denne gang vil vi hente inn jurymedlemmer med god bakgrunn innen fotografi, så her er det fortsatt bare å fyre løs, ta bilder som du brenner for eller bruke andre bilder du har stor tro på. Kanskje nettopp du blir en av vinnerne iår?

Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) bidrar med sin flotte pokal til beste bilde. Hønefoss Sparebank bidrar med to kompaktkameraer, til beste menneskeportrett og til beste
naturbilde.

Innleveringsfrist 1. november 2019
Premiering og visning blir i år på HØKK’s klubbmøte tirsdag 26. november.

NSFF godkjenning 2019/05

Premiering

 • Beste fotograf totalt: Gullplakett og pengepremie
 • Beste bilder: Gullplakett og pokal fra NSFF; inntil 2 sølvplaketter; inntil 3 bronseplaketter
 • Beste naturbilde: Gullplakett og kompaktkamera gitt av Hønefoss Sparebank
 • Beste menneskeportrett: Gullplakett og kompaktkamera gitt av Hønefoss Sparebank
 • Beste HØKK-fotograf: Gullplakett
 • Beste fotoklubb totalt: Gullplakett
 • Hederlig omtale og antatte: Diplomer

Ca. 25 % av bildene vil bli antatt.

Konkurranseregler

 1. Konkurransen er åpen for alle fotografer i Norge. Tidligere premierte bilder i konkurransen kan ikke delta, men har bildet oppnådd Hederlig omtale eller Antatt, må du gjerne prøve igjen.
 2. Juryens avgjørelse er definitiv og kan ikke påklages, og ved å delta har man akseptert konkurransereglene.
 3. Tema: Fritt og inntil 4 bilder per fotograf.
 4. Deltagergebyret er kr. 150,- som må innbetales klubbens bankkonto 2230.20.10521 innen 1. november. Merk betalingen med: 29. Hønefoss. Viktig! Navn på fotograf må fremgå av betalingen.
 5. NB! Vi tar ikke Paypal eller Vipps – betaling til konto er eneste betalingsmetode.
 6. Innlevering – det er viktig å lese alt under dette punktet nøye:
  • Innleveringsfrist er 1. november.
  • Bilder som ikke følger disse reglene blir ikke godtatt:
   • Bildene skal være i jpg-format. De kan ikke zippes.
   • Bildefilene må ha riktig navn.
    Bildetittel og navn på fotograf skal fremgå av filnavnet i denne rekkefølge med mellomrom mellom ordene og vanlig bindestrek i tillegg mellom bildenavn og fotograf (eks: Vinterlandskap – Ole Olsen). Store bokstaver, og æ, ø og å er ok, men IKKE tegn som , . _ osv.
    Annen informasjon skal ikke inkluderes i filnavnet.
  • Det anbefales at bildene er minimum 1024 x 768 piksler, men det er ikke noe krav..
  • Bildene sendes på e-post til: nasjonalhokk@gmail.com
   • I e-posten SKAL det angis navn og adresse på fotograf og navn på bildefilene som legges ved e-posten.
   • Hvis du er medlem av en fotoklubb, skriv det også, ellers teller ikke bildene dine for Beste Fotoklubb.
 7. HØKK forbeholder seg retten til følgende bruk uten vederlag:
  • Vinnerbilder vil bli brukt av HØKK i forbindelse med konkurransen og relaterte ting som årsmeldinger o.l.
  • Vinnerbildene kan publiseres sammen med informasjon om konkurransen, på nett eller i trykte media.

Vi kan dessverre ikke love omgående bekreftelse på mottak, men alt besvares etter hvert.

Kontaktperson: Tore Hansen, tlf. 419 08 145 (m), tlf. 32 12 07 31 (hj)
Mailadresse: nasjonalhokk@gmail.com