Velkommen til NM i Foto 2019, del to, høstrunden.

NM i Foto arrangeres over to runder. Første runde – våren 2019 – har innlevering 15. mars, mens andre runde – høsten 2019 – har frist 15. september.

Du må være medlem i Norsk selskap for fotografi, NSFF, og bosatt i Norge for å kunne delta. Hver autor kan totalt levere inn 12 bilder. Autor velger selv under hvilke tema og klasser bildene leveres inn. Projeksjon ( = digitale filer) leveres via egen bildeopplasting. Sammenlagt resultat teller for Norgesmester. Egne regler gjelder for Årets klubb.

Deltagergebyr

Betaling, kr 150,-, foretas ved registrering av deltagelse.
Deltagelse i ungdomsklassen er gratis.

Regler i PDF-format

Viktige punkter fra konkurransereglene

 • ALLE arbeider skal registreres FØR innlevering
 • Sørg for korrekt størrelse/papirformat/montasje
 • Sørg for korrekt merking av papirbilder
 • Det skal foretas en samlet forsendelse av papirbilder fra hver fotoklubb
 • Merk tidsfrist for bilder i papirklassene – din fotoklubb må ha bildene i god tid for felles innsending, sjekk derfor også når din fotoklubb må ha bidragene dine.

Klassedefinisjoner NM i foto

Tema «Fritt motiv»

 • Projeksjon farge (inntil 3 enkeltbilder)
 • Projeksjon monokrom (inntil 3 enkeltbilder)
 • Fargepapir (inntil 3 enkeltbilder)
 • Monokrompapir (inntil 3 enkeltbilder)

Definisjon/regler til monokrom-klassene:
Vi følger FIAP sin definisjon: Et monokrom bilde er definert til å ha ulike grader av ikke mer enn en enkelt farge (ulike graderinger av den ene fargen fra lyst til mørkt). Bilder som inneholder to eller flere farger (multi-toned images) eller gråskala bilder der det er lagt til en farge, må leveres som et fargebilde.

Tema «Natur»

 • Inntil 3 enkeltbilder projeksjon (digitalt)

Definisjon/regler Natur:
Vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA, se PDF. Ingen manipulering, ingen tegn til mennesker eller menneskeligskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc.).

Tema «Kreativt»

 • Inntil 3 enkeltbilder projeksjon (digitalt)

Definisjon/regler Kreativt:
Bruk av ulike teknikker enten ved opptakssituasjon eller i etterbehandling, for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle delbilder i et sammensatt bilde må være tatt av autor.

Tema «Fremskritt?»

 • Inntil 3 enkeltbilder projeksjon (digitalt)

Ungdomsklassen

Åpen for NSFF-medlemmer til og med det året en fyller 25 år.

Tema, ungdomsklassen «Fritt motiv»

 • Projeksjon farge og / eller monokrom
 • Totalt kan autor levere maksimalt 4 bilder

Årets klubb

Klubbene må nå gjøre et aktivt valg for å konkurrere om denne gjeve utmerkelsen. Av de totalt innleverte bildene fra klubben, må klubbens konkurranseansvarlig markere hvilke 20 bilder klubben skal delta med. Det er begrenset til fire bilder fra hver fotograf. Bilder for deltagelse i konkurransen Årets Klubb velges ut av konkurranseansvarlig i klubben i tidsperioden 16. september til og med 23. september.

Praktisk informasjon

Spørsmål angående konkurransen besvares kun ved henvendelse via e-post. Diskusjoner og spørsmål på f.eks. sosiale medier blir ikke nødvendigvis kommentert av konkurranseutvalget.

Vær oppmerksom på at ved klubb-bytte i innleveringsperioden, er det klubben du er medlem av i opplastingstidspunktet for hvert enkelt bilde som blir registrert (uavhengig av hva som står på innleveringsrapportene).

Innlevering av bilder i klassen «Projeksjon»

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Ved stor pågang de siste dagene kan det av kapasitetsgrunner hende at noen ikke får levert, så levér i god tid – da er du sikker på å komme igjennom.

Innlevering av bilder i papirklassene

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Papirbilder skal ha etikett, bak og opp til venstre som foreskrevet i konkurransereglene. Bilder i papirklassene sendes som samlet forsendelse fra hver klubb i henhold til konkurransereglene til:

Norsk Selskap for Fotografi – Narvik
Postboks 539
8507 NARVIK

Det er ikke nødvendig å levere med kopi av innleveringsrapporter. Konkurranseutvalget henter ut dette selv direkte fra innleveringssystemet.

For at forsendelsen skal gå uten problem, bestill Norgespakke på Posten.no, skriv ut adresseetikett og lim/tape den fast på pakken. Utydelig håndskrift er i mange tilfelle grunnen til forsinkede eller feilsendte pakker.

Når bildene er sendt i posten, må pakkens sporingsnummer sendes på mail til konkurranseutvalget@nsff.no. Husk å beregne god tid slik at pakken med bilder er framme innen fristen (opptil 7 virkedager postgang). Mail med sporingsnummer er samtidig en bekreftelse på at bildene er sendt.

Viktig: Send ikke bilder uten å ha lest konkurransereglene og sidene for info/hjelp/veiledning, da brudd på konkurransereglene medfører ekskludering og bildene vil da bli returnert uten å bli bedømt.

Juryering høsten 2019

Jury for alle klasser i høstrunden er den danske klubben Esbjerg Fotoklub.

Tidsplan

 • 27. juli – Innleveringen er åpnet
 • 15. september – Innleveringsfrist
 • 23. september – Frist for klubbene sin konkurranseansvarlige å velge bilder til klubb-NM
 • 1. november – Offentliggjøring av resultat (kan bli tidligere, om resultatene er klare)
 • 1. desember – Utsending av diplomer og medaljer