Årbok collage

Det er åpnet for innlevering til NSFF Årbok 2018. Årboka er vår årlige kavalkade av bilder som representerer aktiviteten i medlemsklubbene. Et viktig historisk dokument – og ikke minst svært inspirerende!

Med maks ett bilde i boka per fotograf og deltagergaranti for klubber der det leveres fem eller fler bilder har man en stor mulighet for å komme på trykk. Hovedkriteriet for innlevering er – foruten gyldig medlemskap i NSFF – at bildet skal være tatt i løpet av 2018 (for sammensatte bilder gjelder at hoveddelen av elementer i bildet må være tatt i 2018). Du kan lese mer om kriterier og klargjøring av bilder på egen side.

Juryen som plukker ut det endelige utvalget er sammensatt av medlemmer fra NSFF-klubber over hele landet. Årboka sendes ut til alle NSFF-medlemmer på vårparten 2019, og bildene stilles ut under Nordic Light internasjonale fotofestival i Kristiansund.