Norske amatørfilmere har tradisjonelt sterke bånd til Estland, og vi deler derfor som vanlig invitasjonen til «The International Festival of Non-commercial Film Makers», denne gang den 16. i rekken. Festivalen organiseres av Association of Estonian Non-Commercial Cinema og avholdes i Tallinn 20. oktober.

  • Alle filmamatører og -studenter oppfordres til å delta.
  • Hver deltaker/klubb kan sende inn så mange filmer de ønsker.
  • Hver film kan ha en varighet på inntil 25 minutter.
  • Festivalspråkene er estisk, engelsk og tysk.
  • Innsendelse kan skje via DVD, USB-stick eller fildelingstjenester som f.eks. Google Drive, innen 10.09.2018. Se registreringsskjema (knapp nedenfor) for detaljer.
  • Digitale filer sendes til: jaak.jarvine@mail.ee

Filmene bedømmes i tre klasser:

  • A-gruppen: ungdomsklassen, opp til 20 år
  • B-gruppen: filmstudenter
  • C-gruppen: alle andre amatørfilmmakere

Om man ønsker å delta fysisk på festivalen må man selv sørge for å booke reise og overnatting. Festivalen arrangeres i Cinema Artis (Solaris Center, Estonia str. 9, Tallinn).

Association of Estonian Non-Commercial Cinema
Tel. +372 6484974, +372 55924240
E-mail: jaak.jarvine@mail.ee
Web: efl.planet.ee