For de som liker å delta i fotokonkurranser og ikke minst å samle poeng i disse kan det være av interesse å følge med på patronasjene som tildeles av det Nordiske Forbundet For Fotografi; NFFF. Vi har tidligere listet opp en rekke av deres patronasjer for 2017, og det er nå kommet flere konkurranser med på denne listen. Den fullstendige og til en hver tid oppdaterte oversikten finner du på NFFF sine nettsider. Lykke til!

Når det gis patronasje – eller «beskyttelse» – til en konkurranse, betyr det at arrangøren kan dele ut premier fra beskytteren som en del av konkurransen. En patronasje er samtidig en anerkjennelse av konkurransen. Du finner en oversikt over de patronasjer som NSFF tildeler på siden for Konkurranser.