Roald har gjort seg spesielt bemerket ved å oppnå BPSA.  Man oppnår BPSA ved å sende inn en portfolio, som består av 10 bilder, m/titler, sammen med en beskrivelse.

Som den første i Skandinavia har Roald oppnådd et resultat som blir lagt merke til nasjonalt og internasjonalt.

Se mer på PSA side sider 

Roalds Portfolio (.pdf)