Vi i NFFF har etablert hederstegn, som kan oppnås ved premieringer i Nordisk Mesterskap og salonger arrangert i de Nordiske landene. Kun salonger som har NFFF patronage teller til hederstegnene.

Det er mulig å opptjene poeng til Nordisk stormester i fotografi, gjennom Nordisk mesterskap og i internasjonale salonger arrangert av Nordiske land.

·         NMiFC – Nordisk mester i fotografi – color 2017

·         NMiFM – Nordisk mester i fotografi – monokrome 2017

·         NSMiF – Nordisk stormester i fotografi 2017 (Sammenlagt color og monokrome)

 

·         NSMiF/b         – Nordisk stormester i fotografi – bronse      60 poeng

·         NSMiF/s         – Nordisk stormester i fotografi – silver        90 poeng

·         NSMiF/g        – Nordisk stormester i fotografi – gull           120 poeng

·         NSMiF/p        – Nordisk stormester i fotografi – platinum   150 poeng

·         Minst 30% av poengene må komme fra Nordisk mästerskap i fotografi!

·         Den salongen det oppnås resultater i, må ha minimum FIAP patronat.

·         Det skal gå minst 1 år mellom hvert hederstegn!

·         Poeng opparbeides etter følgende tabell:

Nordisk mesterskap

Internasjonale salonger fra Nordiske land

Gull

7 poeng

Awards (medalje/HM)

2 poeng

Sølv

5 poeng

Accepance

1 poeng

Bronse

4 poeng

HM

3 poeng

Acceptance

2 poeng