Alle har sikkert hørt mantraet, at et bilde sier mer enn tusen ord. Men hva da med en hel serie med bilder, som henger tematisk sammen? Det er vanligste er nok å jakte på blinkskuddene, men blant de store fotografene er det vel så vanlig å tenke i serie – de jobber i prosjekt!

Mary Ellen Mark, Jimmy Nelson, Connie Imboden, Bruce Davidson og vår egen Morten Krogvold er bare noen som har gjort det til et varemerke å jobbe i prosjekter, som ofte kan gå over flere år!

Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) har siden 2014 ønsket å så et frø blant sine medlemsklubber og medlemmer, til å utvide horisonten sin. Det å gå ut over det å kun jakte ”vinnere” vil gjøre en til bedre fotograf – utvide evnen sin til å se! Hele ideen med å jobbe i prosjekt er å fortelle en bredere og mer interessant historie med bildene sine.

Medlemsprosjekter skal inneholde 5-10 bilder innenfor et valgfritt tema, mens klubb–prosjektene minimum skal bestå av 10 bilder. Vi anbefaler å velge et relativt stramt tema, spesielt hvis man som klubb ønsker å delta i FIAP´s Club World Cup. Sammen med bildene skal det leveres med en prosjektbeskrivelse.

Det viser seg ofte, at en serie blir spesielt vellykket dersom en tenker godt gjennom temaet, historien før man begynner. Dette er selvsagt spesielt viktig i klubbprosjekter, når flere skal jobbe sammen mot et felles mål!

Klubb- og medlemsprosjekter som blir valgt ut av juryen, blir stilt ut/vist på skjerm på Nordic Light og Fotografiets dag. Innleveringsfristen er 1. april 2017.

Illustrasjonsbildet er fra Inger Zamatas prosjekt 2014.

Klubbprosjekt

Hensikten med klubbprosjekt er å få medlemmene til å tenke som et lag, og bringe de beste bildene i prosjektet frem. Klubbprosjekt er ingen konkurranse, og det er heller ikke konkurransebilder vi i utgangspunktet tenker blir brukt.

Hver klubb kan levere inn en serie på minimum 10 bilder. Bildene skal ha en sammenheng og et tema. Alle bilder skal være i JPG-format. Bildets lengste side skal være på 2400px (det samme som ved innlevering til konkurranser). Maksimal filstørrelse er 3MB. Fristen er 1. april 2017. Send bilder og en liste med deltakernes navn til utstilling@nsff.no.

Retningslinjer for klubbprosjekt (åpnes i ny fane)

Medlemsprosjekt

Hvert medlem kan levere inn en bildeserie på 5–10 bilder. Bildene skal ha en sammenheng og tema. Fristen er 1.april 2017. Prosjektbeskrivelse og alle bilder sendes til utstilling@nsff.no.

Retningslinjer for medlemsprosjekt (åpnes i ny fane)

NB! Send bildene ett og ett, eller om det er store/mange filer: send via www.filemail.com, www.wetransfer.com eller tilsvarende tjeneste som sender store filer.

Her er noen/deler av klubb- og medlemsprosjektene fra 2016, til inspirasjon:
Drammen, Molde, Bekkalokket

(Bildene er i lav oppløsning)