Studieforbundet Kultur og tradisjon

Kursstøtte gjennom Studieforbundet kultur og tradisjonSKT Logo

NSFF er medlem i Studieforbundet kultur og tradisjon (tidligere Folkekulturforbundet). Dette gir våre medlemsklubber mulighet til å få dekket noen av utgiftene ved å holde fotokurs.

For 2018 gjelder følgende satser:

  • 95 kroner per time for kurs med lærer
  • 30 kroner per time for kurs uten lærer

For å få tilskudd fra Studieforbundet kultur og tradisjon må disse kravene være oppfylt:

  • Det må søkes i forkant av kurset, kursrapport med bl.a. opplysninger om deltagere sendes deretter inn senest 3 måneder etter kursslutt
  • Fotoklubben må være medlem i NSFF
  • Klubben må være registrert i Brønnøysundregistrene
  • Alle deltakerne det søkes for skal stå på frammøtelista
  • Deltakerne skal være over 14 år
  • Kurset skal være på minst 8 timer
  • Minst 3 deltakere med 75% frammøte
  • Godkjent studieplan skal være med i søknaden
  • Kurset skal være offentlig utlyst
  • I informasjon som deles om kurset (promotering) skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon

Dersom det er FØRSTE GANG klubben søker, henvend dere på post@kulturogtradisjon.no og oppgi lagets navn, kontonummer og organisasjonsnummer, samt kontaktperson m/adresse, mobilnr og e-post.

Utfyllende informasjon og nødvendige skjemaer finnes på Studieforbundets sider.