Rabatt på magasinet «Fotografi»

Fotografi ble første gang utgitt i 1967. Bladet tilhører med andre ord veteranene på det norske bladmarkedet, og er dessuten Nordens nest største fototidsskrift med mange lesere også utenfor Norges grenser. Slik bladet fremtrer i dag, er Fotografi hovedsaklig et forum for entusiaster og profesjonelle fotografer.

Fotografi kommer ut 7 ganger pr. år. Ordinær pris er kr 580,-/år, NSFF-medlemmer får rabatt gjennom klubben, ved at klubben administrerer og fakturerer medlemmene som abonnerer på bladet, etter denne modellen:

  • 1–4 abonnement / eller for direktemedlemmer: kr 100,- i rabatt, dvs. pris kr 480,-
  • 5–9 abonnement: kr 130,- i rabatt, dvs. pris kr 450,-
  • 10–19 abonnement: kr 180,- i rabatt, dvs. pris kr 400,-
  • > 20 abonnement: kr 230,- i rabatt, dvs. pris kr 350,-

Prisen gjelder umiddelbart for nye abonnenter og fra neste forfall for eksisterende abonnenter.

Tegne abonnement:

For å tegne abonnement sender ansvarlig i klubben en e-post til fotografi@kundetjeneste.no med sekretariat@nsff.no på kopi (CC). Oppgi informasjon om klubb, faktureringsadresse og antall abonnement, sammen med en liste over abonnenter. Bruk gjerne dette skjemaet. Merk at de som får NSFF-rabatt får ikke velkomstpremie, dersom dette foreligger dette ved opprettelse eller endring av abonnement.

Abonnementservice:
Milanex AS, postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.
Telefon: 23 36 19 40. Telefax: 23 36 19 41.
E-post: fotografi@kundetjeneste.no.

Ta kontakt med fotografi@kundetjeneste.no for ny faktura dersom du får tilsendt en faktura på full pris. De har en NSFF medlemsliste som de kontrollerer opp mot.

Se også www.fotografi.no.