Medlems- og klubbprosjekt

Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) har siden 2014 invitert til innlevering av medlems- og klubbprosjekt. Alle har sikkert hørt mantraet, at et bilde sier mer enn tusen ord. Men hva da med en hel serie med bilder, som henger tematisk sammen? Det er vanligste er nok å jakte på blinkskuddene, men blant de store fotografene er det vel så vanlig å tenke i serie – de jobber i prosjekt!

Det å gå ut over det å kun jakte enkeltstående «vinnerbilder» vil gjøre en til bedre fotograf – utvide evnen til å se! Hele ideen med å jobbe i prosjekt er å fortelle en bredere og mer interessant historie med bildene.

Informasjon om medlems- og klubbprosjekt

  • Medlemsprosjekter skal inneholde 5–10 bilder innenfor et valgfritt tema.
  • Klubb–prosjektene skal minimum bestå av 10 bilder.
  • Alle bilder skal være i JPG-format. Bildets lengste side skal være på 2400 piksler, dette er det samme som ved innlevering til konkurranser. Maksimal filstørrelse er 3MB.
  • Sammen med bildene skal det leveres en prosjektbeskrivelse.
  • Innleveringsfristen er 1. april årlig.
  • Klubb- og medlemsprosjekter som blir valgt ut av juryen, blir stilt ut/vist på skjerm på Nordic Light i Kristiansund og Fotografiets dag i Horten, samt på de regiontreff som har mulighet for slik bildevisning.

Bli enige om et tema

Hensikten med klubbprosjekt er å få medlemmene til å tenke som et lag, og bringe de beste bildene i prosjektet frem. Klubbprosjekt er ingen konkurranse, og det er heller ikke typiske konkurransebilder vi i utgangspunktet tenker blir brukt. Vi anbefaler allikevel å velge et relativt stramt tema, spesielt hvis man som klubb ønsker å delta i FIAPs Club World Cup.

Det viser seg ofte at en serie blir spesielt vellykket dersom en tenker godt gjennom temaet eller historien før man begynner. Dette er selvsagt spesielt viktig i klubbprosjekter, når flere skal jobbe sammen mot et felles mål!

Klubbprosjekt

Hver klubb kan levere inn en serie på minimum 10 bilder. Bildene skal ha en sammenheng og et tema.

Send bilder og en liste med deltakernes navn til utstilling@nsff.no.

NB! Send bildene via www.filemail.com, www.wetransfer.com eller tilsvarende tjeneste for sending av store filer.

Medlemsprosjekt

Hvert medlem kan levere inn en bildeserie på 5–10 bilder. Bildene skal ha en sammenheng og tema.

Prosjektbeskrivelse og alle bilder sendes til utstilling@nsff.no.

NB! Send bildene via www.filemail.com, www.wetransfer.com eller tilsvarende tjeneste som sender store filer.

Bildeserien nedenfor er Bekkalokket fotoklubb sitt klubbprosjekt fra 2014; «Paraply».