Klubbfordeler

I tillegg til individuelle medlemsfordeler vil også klubbene kunne dra nytte av medlemskapet i NSFF:

Digitalt medlemsregister

Vi kan tilby et online medlemsregister med avansert funksjonalitet for både klubbledelse og enkeltmedlemme. Blant funksjonene er håndtering av medlemsliste, kontingenter og deltagelse i Årets klubb – medlemmene kan dessuten registrere sin deltagelse i konkurranser for poeng til plaketter. Hjelpefiler for bruk av medlemsregisteret finnes på NSFF intranett, der klubbledelsen har tilgang. Ta kontakt med sekretariat@nsff.no for spørsmål omkring dette!

Online konkurransesystem

I medlemsseksjonen vår kan klubbene sette opp egne konkurranser med bildeopplasting og juryering, uten innsyn fra andre. Dette kan brukes til klubbkonkurranser, bildevurderinger med mer. Hjelpefiler for bruk av medlemsregisteret finnes på NSFF intranett, der klubbledelsen har tilgang. Ta kontakt med sekretariat@nsff.no for spørsmål omkring dette!

NSFF diplom

NSFF diplom til bruk i regionale konkurranser og arrangement kan bestilles hos sekretariat@nsff.no.

Idébank for drift av klubb

NSFF har utarbeidet en idébank med tips om hvordan drive en fotoklubb, forslag til aktivitetsprogram, etc.

Idébanken skal være et levende dokument som oppdatertes jevnlig. Det er viktig og ønskelig med tilbakemelding fra medlemsklubbene på dette dokumentet, både form og innhold.

Kontakt sekretariat@nsff.no for nedlastingslenke!

Kursmateriell for kurs i egen regi

Ved å kontakte sekretariat@nsff.no kan din klubb få tilsendt en kunnskapsbank spesielt utarbeidet for våre medlemsklubber. Kunnskapsbanken er laget i power point, og er ment som et utgangspunkt for et fotokurs eller tema på en klubbkveld. Den tar for seg tema som: komposisjon, dybdeskarphet, brennvidder, hvitbalanse, etc. Vi har også disse to kursforslagene:

  • Praktisk fotografering
  • Digital bildebehandling
Ingvald R Ingebretsen har Lightroomkurs for Arendal fotoklubb (foto: Arnfinn Nyland)

Tilgang på dyktige kursholdere

NSFF har avtaler med en rekke dyktige kursholdere, inspiratorer og workshoparrangører. Klubbene kan invitere disse for klubbkvelder eller helgekurs til rabattert pris. Det enkelte medlem vil dessuten få rabattert deltageravgift på workshops i regi av kursholderen selv.

Økonomisk støtte til kurs

Vi minner om at NSFF er medlem i Studieforbundet Kultur og tradisjon, noe som gir våre medlemsklubber mulighet til å få dekket noen av utgiftene ved å holde fotokurs.

Sponsorstøtte

Rabatt på produkter, kurs samt utstillingsstøtte hos vår sponsor CEWE Japan Photo. Les mer om dette her.

Presentasjon av NM-bilder

Landskonkurransene (NM i foto) opp igjennom tidene er tilgjengelig for visning her på nsff.no. Bildene kan være et innslag i klubbens program og danne grunnlag for en bildediskusjon. Det å se på andres bilder er også en inspirasjon for å utvikle egne idéer.

Økonomisk støtte til klubbaktivitet

Klubber kan søke om arrangementsstøtte til prosjekt og aktiviteter som ellers vil være vanskelig å gjennomføre pga. økonomi. Merk at det ikke gis driftsstøtte eller støtte til kjøp av utstyr. Også via det nordiske forbundet er det mulig for klubben å søke om støtte.

CEWE Japan Photo vil også kunne bidra med rabatt på print mot logo på bildekant, les mer om dette her.