Klubbfordeler

I tillegg til individuelle medlemsfordeler listet ut i sidekolonnen vil klubbene også kunne dra nytte av medlemskapet i NSFF:

Digitalt medlemsregister

Vi kan tilby et omfattende online medlemsregister med avansert funksjonalitet for både klubbledelse og enkeltmedlemmer: sporing av kontingentinnbetalinger, notatfelt for oppfølging, utskrift av medlemsliste, utsendelse av nyheter til egne klubbmedlemmer, oppsett av konkurranser med egen seksjon for bildeopplasting og for juryering, registrering av innsats i konkurranser som teller mot plaketter, med mer.

Idébank for drift av klubb

NSFF har utarbeidet en idébank med tips om hvordan drive en fotoklubb, forslag til aktivitetsprogram, etc.

Idébanken skal være et levende dokument som oppdatertes jevnlig. Det er viktig og ønskelig med tilbakemelding fra medlemsklubbene på dette dokumentet, både form og innhold.

Kontakt sekretariat@nsff.no for nedlastingslenke!

Økonomisk støtte til klubbaktivitet

Klubber kan søke om arrangementsstøtte til prosjekt og aktiviteter som ellers vil være vanskelig å gjennomføre pga. økonomi. Merk at det ikke gis driftsstøtte eller støtte til kjøp av utstyr.

CEWE Japan Photo vil også kunne bidra med rabatt på print mot logo på bildekant, les mer om dette her.

Presentasjon av NM-bilder

Landskonkurransene (NM i foto) opp igjennom tidene er tilgjengelig for visning her på nsff.no. Bildene kan være et innslag i klubbens program og danne grunnlag for en bildediskusjon. Det å se på andres bilder er også en inspirasjon for å utvikle egne idéer.

Tilgang på dyktige kursholdere

NSFF har avtaler med en rekke dyktige kursholdere, inspiratorer og workshoparrangører. Klubbene kan invitere disse for klubbkvelder eller helgekurs til rabattert pris. Det enkelte medlem vil dessuten få rabattert deltageravgift på workshops i regi av kursholderen selv.

Økonomisk støtte til kurs

Vi minner om at NSFF er medlem i Studieforbundet Kultur og tradisjon, noe som gir våre medlemsklubber mulighet til å få dekket noen av utgiftene ved å holde fotokurs.

Kursmateriell for kurs i egen regi

Ved å kontakte sekretariat@nsff.no kan din klubb få tilsendt en kunnskapsbank spesielt utarbeidet for våre medlemsklubber. Kunnskapsbanken er laget i power point, og er ment som et utgangspunkt for et fotokurs eller tema på en klubbkveld. Den tar for seg tema som: komposisjon, dybdeskarphet, brennvidder, hvitbalanse, etc. Vi har også disse to kursforslagene tilgjengelige som umiddelbare nedlastninger fra medlemssidene:

  • Forslag til kursprogram – praktisk fotografering
  • Forslag til kursprogram – digital bildebehandling

NSFF diplom

NSFF diplom til bruk i regionale konkurranser og arrangement kan bestilles hos sekretariat@nsff.no.

Kurs i CEWE fotobok

CEWE Japan Photo kommer til klubben og holder kurs i fotobok for kr 2000,- uansett geografisk beliggenhet. Alle deltagere får et gavekort på fotobok til en verdi av kr 349,-. Les mer om dette her.