Klubbfordeler

I tillegg til individuelle medlemsfordeler vil også klubbene kunne dra nytte av medlemskapet i NSFF:

Digitalt medlemsregister

Vi kan tilby et omfattende online medlemsregister med avansert funksjonalitet for både klubbledelse og enkeltmedlemmer: sporing av kontingentinnbetalinger, notatfelt for oppfølging, utskrift av medlemsliste, utsendelse av nyheter til egne klubbmedlemmer, oppsett av konkurranser med egen seksjon for bildeopplasting og for juryering, registrering av innsats i konkurranser som teller mot plaketter, med mer.

Idébank for drift av klubb

NSFF har utarbeidet en idébank med tips om hvordan drive en fotoklubb, forslag til aktivitetsprogram, etc.

Idébanken skal være et levende dokument som oppdatertes jevnlig. Det er viktig og ønskelig med tilbakemelding fra medlemsklubbene på dette dokumentet, både form og innhold.

Kontakt sekretariat@nsff.no for nedlastingslenke!

Presentasjon av NM-bilder

Landskonkurransene (NM i foto) opp igjennom tidene er tilgjengelig for visning her på nsff.no. Bildene kan være et innslag i klubbens program og danne grunnlag for en bildediskusjon. Det å se på andres bilder er også en inspirasjon for å utvikle egne idéer.

Kursmateriell for kurs i egen regi

Ved å kontakte sekretariat@nsff.no kan din klubb få tilsendt en kunnskapsbank spesielt utarbeidet for våre medlemsklubber. Kunnskapsbanken er laget i power point, og er ment som et utgangspunkt for et fotokurs eller tema på en klubbkveld. Den tar for seg tema som: komposisjon, dybdeskarphet, brennvidder, hvitbalanse, etc. Vi har også disse to kursforslagene:

  • Praktisk fotografering
  • Digital bildebehandling
Ingvald R Ingebretsen har Lightroomkurs for Arendal fotoklubb (foto: Arnfinn Nyland)

Tilgang på dyktige kursholdere

NSFF har avtaler med en rekke dyktige kursholdere, inspiratorer og workshoparrangører. Klubbene kan invitere disse for klubbkvelder eller helgekurs til rabattert pris. Det enkelte medlem vil dessuten få rabattert deltageravgift på workshops i regi av kursholderen selv.

Økonomisk støtte til kurs

Vi minner om at NSFF er medlem i Studieforbundet Kultur og tradisjon, noe som gir våre medlemsklubber mulighet til å få dekket noen av utgiftene ved å holde fotokurs.

Sponsorstøtte

Rabatt på produkter, kurs samt utstillingsstøtte hos vår sponsor CEWE Japan Photo. Les mer om dette her.

Økonomisk støtte til klubbaktivitet

Klubber kan søke om arrangementsstøtte til prosjekt og aktiviteter som ellers vil være vanskelig å gjennomføre pga. økonomi. Merk at det ikke gis driftsstøtte eller støtte til kjøp av utstyr. Også via det nordiske forbundet er det mulig for klubben å søke om støtte.

CEWE Japan Photo vil også kunne bidra med rabatt på print mot logo på bildekant, les mer om dette her.

NSFF diplom

NSFF diplom til bruk i regionale konkurranser og arrangement kan bestilles hos sekretariat@nsff.no.