Klubbfordeler

I tillegg til individuelle medlemsfordeler listet ut i sidekolonnen vil klubbene også kunne dra nytte av medlemskapet i NSFF. Vi kan tilby et omfattende online medlemsregister med avansert funksjonalitet for både klubbledelse og enkeltmedlemmer: sporing av kontingentinnbetalinger, notatfelt for oppfølging, utskrift av medlemsliste, utsendelse av nyheter til egne klubbmedlemmer, oppsett av konkurranser med bildeopplasting og juryering, registrering av innsats i konkurranser som teller mot plaketter, med mer. Det tilbys også et enkelt kursmateriell samt en idébank for drift av klubben.

Tilgang på dyktige kursholdere

NSFF har avtaler med en rekke dyktige kursholdere, inspiratorer og workshoparrangører. Klubbene kan invitere disse for klubbkvelder eller helgekurs til rabattert pris. Det enkelte medlem vil dessuten få rabattert deltageravgift på workshops i regi av kursholderen selv.

Kursmateriell for kurs i egen regi

Ved å kontakte sekretariat@nsff.no kan din klubb få tilsendt en kunnskapsbank spesielt utarbeidet for våre medlemsklubber. Kunnskapsbanken er laget i power point, og er ment som et utgangspunkt for et fotokurs eller tema på en klubbkveld. Den tar for seg tema som: komposisjon, dybdeskarphet, brennvidder, hvitbalanse, etc. Vi har også disse to kursforslagene tilgjengelige som umiddelbare nedlastninger fra medlemssidene:

 • Forslag til kursprogram – praktisk fotografering
 • Forslag til kursprogram – digital bildebehandling

Økonomisk støtte til kurs

Vi minner om at NSFF er medlem i Studieforbundet Kultur og tradisjon, noe som gir våre medlemsklubber mulighet til å få dekket noen av utgiftene ved å holde fotokurs.

NSFF diplom

NSFF diplom til bruk i regionale konkurranser og arrangement kan bestilles hos sekretariat@nsff.no.

Presentasjon av Landskonkurransene

Mange er nysgjerrig på hvilke bilder som er premiert i Landskonkurransene/NM i Film og Foto opp igjennom tidene. Det å se på andres bilder er også en inspirasjon for å utvikle egne idéer. 121 Landskonkurranser fra 1930 til 2012 er avfotografert/digitalisert, og det er laget Power Point-presentasjon av alle tilgjengelige antatte og premierte bilder. En DVD med presentasjon det siste års Landskonkurranser blir sendt til de klubber som ønsker det. Det blir også mulig å laste ned presentasjonen fra Landskonkurransene/NM i Film og Foto. Presentasjonen kan være et innslag i klubbens program og danne grunnlag for en bildediskusjon.

Kontakt sekretariatet for mer info: sekretariat@nsff.no.

Den daglige drift av fotoklubben:

Følgende hjelpedokumenter er tilgjengelige for medlemsklubbene:

 • Hvordan starte en fotoklubb
 • Forslag til retningslinjer i en fotoklubb
 • Forslag til vedtekter i en fotoklubb
 • Juryering av fotokonkurranser
 • Fotojuss

Ved å kontakte sekretariat@nsff.no kan din klubb også få tilsendt en idébank med tips om hvordan drive en fotoklubb, forslag til aktivitetsprogram, etc. I idébanken har vi valgt å samle råd, idéer og tanker rundt noen sentrale emner for klubbdrift. Innholdet er delt inn slik:

 1. Om idébanken
  1. Hensikt
  2. Innhold
  3. Innspill og videre utvikling
 2. Møter og aktiviteter
  1. Medlemsmøter
  2. Profilen på medlemsmøtene
  3. Ideer til innhold i medlemsmøtene
  4. Klubbprosjekter
  5. Kurs og opplæring
  6. Turer, utflukter og markeringer
  7. Aktiviteter ut over klubbens grenser
  8. Motivasjon til aktivitet
  9. Ambisjonsnivå
 3. Medlemmer
  1. Medlemsverving
  2. Medlemmer med ulike interesser
  3. Informasjon til medlemmene
  4. Andre medlemsfordeler
 4. Samarbeid med andre
  1. Samarbeid med klubber regionalt og nasjonalt
  2. Samarbeid med andre
 5. Økonomi
 6. Drift av klubben
  1. Statutter/vedtekter
  2. Klubbstyre
  3. Øvrige tillitsvalgte og komiteer
  4. Årsmelding
 7. Tillitsvalgte i klubben
 8. Bruk av NSFF

Idébanken skal være et levende dokument som oppdatertes jevnlig. Det er viktig og ønskelig med tilbakemelding fra medlemsklubbene på dette dokumentet, både form og innhold. Det er også ønskelig at dere spiller inn nyttig informasjon dere ønsker å dele med andre klubber.