Kameraforsikring

NSFF har inngått avtale med If Skadeforsikring om en (kollektiv) kamera-/verdiforsikring.
Dette er en unik forsikring KUN for NSFF-medlemmer.

Generelt om vilkårene:

 • Gjelder hele verden
 • Gjelder tyveri, skadeverk, brann, vannskade, naturskade, «annen plutselig skade», indre skade, glass/LCD
 • Egenandel: 1500,-
 • Ved skade/tap må medlemmet kontakte NSFF for å få skadeskjema, som sendes utfylt tilbake til NSFF (PDF)

Sikring mot tyveri

For forsikret utstyr som tas med på reiser gjelder følgende:

 • Forsikret utstyr skal bæres med eller oppbevares på låst hotellrom, lugar etc.
 • Nøkler må oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
 • Forsikret utstyr skal, når kjøretøy, campingvogn eller båt forlates, oppbevares slik at det ikke er synlig fra utsiden.

Pris

Prisen er delt i fire kategorier, basert på verdien:

 • Inntil 50.000 kroner: kr. 600,-/år
 • Inntil 100.000 kroner: kr. 1.150,-/år
 • Inntil 200.000 kroner: kr. 2.250,-/år
 • Inntil 300.000 kroner: kr. 3.350,-/år

Prisen blir regulert årlig.

For å tegne forsikringen, må du sende en e-post til okonomi@nsff.no (ikke til If Skadeforsikring). Husk å sende med opplysning om: Medlemsnummer, navn, e-postadresse, foto-/filmklubb og hvilken avtalegruppe som ønskes. Dere registrerer utstyret selv og skal ikke sende inn dette. NSFF bekrefter ved å sende tilbake vilkårene, forsikringssertifikat og en faktura (årlig innbetaling).