Fordeler for det enkelte klubbmedlem

Gjennom et aktivt medlemskap i fotoklubb og NSFF vil man øke sin kompetanse og finne inspirasjon. For det enkelte medlem vil det være en rekke spesifikke fordeler:

Gunstig kameraforsikring

NSFF har inngått avtale med If Skadeforsikring om kollektiv skade-/ verdiforsikring. Her kan man velge mellom seks ulike verditrinn, og få en årlig polise til svært gunstig pris. Forsikringen gjelder for hele verden, har en egenandel på kr 1500,- og har ellers standard vilkår.

Bli publisert!

Alle NSFF-medlemmer kan sende inn bidrag til NSFF Årbok, og får et gratis eksemplar av denne tilsendt årlig. Klubber som leverer minimum fem bidrag er garantert å få med minst ett bilde i Årboka.

Lærerikt

Man kan delta på kurs og workshop til rabattert pris hos våre tilknyttede kursholdere, enten kurset arrangeres av klubben eller man deltar på privat initiativ. Det er også mulig å laste opp bilder til nsff.no for konstruktiv kritikk fra andre medlemmer.

Rabatt på lesestoff

Rabatt hos Topaz Labs

Det gis 15 % rabatt på programvare for bilderedigering hos Topaz Labs. Kontakt din klubbleder for rabattkoden!

Rabatt hos ON1

Som medlem i en NSFF-tilknyttet klubb får du 15 % rabatt på programvare fra ON1.

Redd slettede bilder!

Sponsorstøtte

Rabatt på produkter, kurs samt utstillingsstøtte hos vår sponsor CEWE Japan Photo. Les mer om dette her.

Sosialt og inspirerende

  • Man kan delta på film- og fototreff – med workshops, foredrag, utstillinger og hyggelig samvær med andre entusiaster.
  • NSFF-medlemmer har også rabattert deltageravgift på Nordic Light samt på Norsk Naturfotofestival; Nordens største naturfotofestival.

Støtte til prosjekter

Man har anledning til å søke NSFFs stipend til fotoprosjekter som ellers ville være for utfordrende økonomisk. Også det nordiske forbundet tilbyr arbeidsstipend.

Det er også mulig å søke CEWE Japan Photo om delsponsing av print til utstilling.

Still ut bildene dine

Som medlem i NSFF kan man søke om å ha utstilling i Fotografiens Hus i Oslo. Søknadsfrist for vårhalvåret er 1. oktober. Finn informasjon og søknadskriterier på egen nettside.

H12 Galleriverkstedet i Oslo tilbyr utstillingsplass til redusert pris, les mer om dette her.

Finn en klubb!