Medlemskap i NSFF skjer via film- og fotoklubb

Som film- eller fotointeressert kan du bli med i Norsk Selskap for Fotografi via medlemskap i en film- og/eller fotoklubb som er tilknyttet organisasjonen. Du finner en liste over medlemsklubbene på denne siden.

Hva koster medlemskapet?

Fotoklubber betaler kr 175,- per medlem per år
(kr 75,- for ungdomsmedlemmer, til og med det året man fyller 25 år).

Merk at det ikke er tillatt med selektivt medlemskap i NSFF; alle klubbens medlemmer må registreres.
Skoleklasser betaler kr. 1000,- for et kollektivt medlemskap per år.

Hvorfor skal klubben bli med i NSFF?

VERKTØY FOR KLUBBDRIFT: Medlemsklubber får tilgang til et spesialutviklet online medlemsregister med mange nyttige funksjoner for oppfølging av medlemmene. Man får også tilgang til enkelt kursmateriell for sine medlemmer, og et idédokument for drift av klubben. Erfaringsutveksling og tips deles mellom de ulike medlemsklubbene, blant annet i lukket facebookgruppe.

KOMPETANSEHEVING OG INSPIRASJON: NSFF har i tillegg avtale med dyktige kursholdere som kan komme til klubben og holde kurs i generell fotografering og bildebehandling. Klubbene kan søke NSFF om støtte til arrangementer. Vår samarbeidsavtale med Studieforbundet kultur og tradisjon gir også mulighet for å skaffe klubben kjærkomne inntekter ved å arrangere enkle kurs selv. Via tre av våre støttespillere er det dessuten mulig å arrangere besøk fra merkeambassadører for Sony, Olympus og Pentax.

Dersom klubben aktivt benytter seg av de tilbud som NSFF kan gi, vil klubben og dens medlemmer få tilbake verdien av innbetalt kontingent med gode renter! Bare Årboken – som sendes ut årlig til samtlige medlemmer – er i seg selv verdt cirka kr. 175,-.

Hvorfor kreves klubbmedlemskap?

NSFF er en organisasjon for fotoklubbene, og vi ønsker derfor at medlemskap i selskapet primært skal gå via en klubb. Du finner en oversikt over våre medlemsklubber på denne siden. Dersom du ikke finner lokale fotoklubber som er medlem i NSFF kan du imidlertid bli med som direktemedlem. Send da din søknad om dette til post@nsff.no. Årskontingent for direktemedlem er per 2018 kr 500,- per år.

Bli medlem nå!

Ta kontakt med registeransvarlig, sekretariat@nsff.no.

Finn din klubb

Finn en klubb nær deg! Her ser du oversikt over alle norske fotoklubber tilknyttet Norsk Selskap for Fotografi.

Gå til siden

Klubbfordeler

I tillegg til individuelle medlemsfordeler vil klubbene også kunne dra nytte av medlemskapet i NSFF, via tilgang på kursmateriell og en idébank for drift av klubben.

Gå til siden

Fordeler for det enkelte klubbmedlem

Gjennom et aktivt medlemskap i fotoklubb og NSFF vil man øke sin kompetanse og finne inspirasjon. For det enkelte medlem vil det være en rekke spesifikke fordeler.

Gå til siden

Kameraforsikring

NSFF har inngått en avtale med If Skadeforsikring om en (kollektiv) kamera-/verdiforsikring. Dette er en unik forsikring KUN for NSFF-medlemmer.

Gå til siden

Kurs- og foredragsholdere

Som Norges største interesseorganisasjon for fotografer, ønsker NSFF å tilby verktøy som gir økt fotoglede. Derfor tilbyr vi rabatterte kurs og workshops.

Gå til siden

Arrangementstøtte

Medlemsklubber i NSFF kan søke om støtte til fotografiske prosjekter og arrangementer. Det er to årlige tildelingsrunder, med søknadsfrist 1. april og 1. oktober.

Gå til siden

Stipend til medlemsprosjekt

Medlemmer i NSFF har anledning til å søke stipend til fotografiske prosjekter som av økonomiske grunner ellers vil være vanskelig å iverksette.

Gå til siden

Medlems- og klubbprosjekt

NSFF oppfordrer alle til å utføre et årlig medlems- og klubbprosjekt. Gjør som de store fotografene, tenk i serie og fortell en bredere og mer interessant historie med bildene.

Gå til siden

Medlemstjeneste: Bildekritikk

Bildekritikk er et godt verktøy for å utvikle seg som fotograf. På nsff.no kan man laste opp bilder og få kommentarer på disse fra en gruppe frivillige med-fotografer.

Gå til siden

Studieforbundet Kultur og tradisjon

NSFF er medlem i Studieforbundet kultur og tradisjon (tidligere Folkekulturforbundet). Dette gir våre medlemsklubber mulighet til å få dekket noen av utgiftene ved å holde fotokurs.

Gå til siden

RecoverIT AS gir rabatt på gjenoppretting av data

RecoverIT AS tilbyr NSFF-medlemmer 15 % rabatt på gjenoppretting av data fra alle typer minnekort til kamera.

Gå til siden

Rabatt på magasinet «Fotografi»

NSFF-medlemmer får rabatt på magasinet Fotografi, ved at klubben selv administrerer og fakturerer de medlemmene som abonnerer.

Gå til siden

NSFF Årbok

Informasjon om innlevering til NSFF Årbok, inkludert klargjøring av digitale filer.

Gå til siden

Salg av medlemsartikler

Oversikt over medlemsartikler til salgs, som tøymerker og tidligere utgaver av årbøker.

Gå til siden