NSFF Landsmøte

Denne siden inneholder primært historisk informasjon. For informasjon om kommende treff og Landsmøte følg med på nyhetsartikler og eget dedikert websted.

Nasjonalt Film- og Fototreff og NSFF Landsmøte arrangeres årlig. Landsmøtet er NSFF sin generalforsamling – vår øverste myndighet.

En oversikt over hvor og når NSFF Landsmøter har vært arrangert, finnes i dokumentet Historikk Landsmøter.

Fullmakt for avstemning på Landsmøtet

Dersom din klubb skal ha mulighet for å stemme på Landsmøtet må leder i klubben være selv tilstede eller gi fullmakt til et annet medlem fra klubben, ev. regionskontakten. Se tilsendte landsmøtedokumenter for dette dokumentet.

Landsmøtearrangør

En klubb som påtar seg å være Landsmøtearrangører får arrangementstøtte — beløpet opplyses knyttet til søknaden — samt en bordvimpel med inngravert hilsen.

Fra tidligere Landsmøter