NM for klubber

Konkurranseregler – NM for film- og fotoklubber

NSFF arrangerer årlig Norgesmesterskap for fotoklubber, fordelt over 2 runder med innleveringsfrist 15. april og 15. september.

Dette er en lagkonkurranse som er uavhengig av NM i foto for enkeltmedlemmer, og man kan derfor benytte samme bilder til denne. Bildene velges ut blant de allerede innleverte bildene fra klubbens medlemmer til NM i foto, og klubbens konkurranseansvarlig har ansvar for at det blir gjort direkte i NSFF’s konkurransedatabase. Denne utvelgelsen skal skje ved at klubbens konkurranseansvarlig logger seg inn på nsff.no senest 7 dager etter innleveringsfristens utløp og følger den veiledning som da vil gis. Klubbene er selv ansvarlig for å stille med en intern jury som skal bistå konkurranseansvarlig under utvelgelsen.

Dersom bildene ikke er valgt ut innen fristen er klubben ikke å regne som deltager i NM for NSFFs film- og fotoklubber.

 • Kun klubber som er tilsluttet NSFF og som har betalt kontingent kan delta.
 • Klubber med minimum 5 medlemmer kan delta.
 • Hver klubb deltar med 20 bilder som er valgt ut blant innleverte bilder.
 • Max 4—fire— bilder per autor.
 • Hvert enkelt bilde gis poeng individuelt og den klubben med høyeste poengsum er «Årets Klubb/Norgesmester for klubber».
 • Poengfordelingen ønskes å følge en skala på 0-10 poeng. 0 poeng gis til bilder som ikke er levert ihht til regler.
 • Det skal være 3 jurymedlemmer og alle gir poeng ihht til poengskala, slik at totalpoengsum pr bilde vil være mellom 0—30 poeng.
 • Bidragene skal juryeres i random/tilfeldig rekkefølge.
 • Det gis ingen individuelle medaljer.
 • 25 % av total innleverte bidrag betraktes som antatte, og skal derfor gi grunnlag for nasjonal plakett og hederstegn. For bidrag som allerede har fått høyere premiering enn antatt i NMs hovedkonkurranse skal den høyeste premiering gjelde for det enkelte bidrag, slik at alle som er blant de 25 % med høyest poeng uansett er sikret minst én antatt premiering.
 • Klubber som kommer blant den beste 1/4-del kan ikke delta med samme bidrag ved neste NM for klubber.
 • Det deltas i 2 runder; høst og vår. Den klubb som har høyeste poengsum til sammen er Årets Klubb/Norgesmester for klubber.
 • Premiering til de 3 beste sammenlagt. Premiering offentliggjøres ved opprettelse av innlevering, eller senest 1 mnd. før innleveringsfrist