Info, hjelp og veiledning

På denne siden vil du finne generelle spørsmål som ofte stilles i forbindelse med innlevering til fotokonkurranser i NSFF regi, og i særdeleshet NM i Film og Foto. Scroll helt ned for å se alle spørsmål som besvares før du eventuelt tar kontakt med konkurranseutvalget i NSFF for ytterligere hjelp. Merk at innholdet i begrenset omfang også gjelder for deltagelse i andre konkurranser og innleveringer via nsff.no.

Ofte spurte spørsmål – scroll ned for alle.

Dersom du har et spørsmål som ikke er besvart her, ta kontakt med Konkurranseutvalget (NM i Foto) eller Filmutvalget (NM i Film).

Om NM i foto

Du må være medlem i en NSFF-tilsluttet klubb og klubben må ha betalt inn all fakturert medlemsavgift til NSFF. I tillegg må du selv betale en deltageravgift direkte til NSFF.

For innlogging og innlevering av bilder må ditt navn og din epostadresse være registrert i NSFF’s medlemsregister. Det er din egen fotoklubb som oppdaterer dette medlemsregisteret, og så lenge du har gyldig medlemskap i din egen fotoklubb er du også medlem av NSFF. Ved avvik: kontakt din egen fotoklubb.

Dine resultater finner du her.

Årets Fotograf
 • Tildeles den av NSFF sine enkeltmedlemmer som i løpet av Norgesmesterskapets vår- og høstrunde* har samlet flest poeng etter nedenstående poengskala.
 • Pokal og diplom tildeles Årets fotograf
 • Poengskala: Gull: 10 poeng, Sølv: 7 poeng, Bronse: 5 poeng, Hederlig omtale: 3 poeng, Antatt: 1 poeng

* Nytt fra og med 2017. Tidligere har runde 1 vært om høsten og runde 2 påfølgende vår, kalenderåret etter.

Årets Klubb
 • Tildeles den av NSFF sine medlemsklubber som i løpet av Norgesmesterskapets vår- og høstrunde* har samlet flest poeng etter neden­stående poengskala basert på klubbens tre beste enkelt plasseringer i hver klasse i hver konkurranse.
 • Pokal og diplom tildeles Årets klubb
 • Poengskala: Gull: 10 poeng, Sølv: 7 poeng, Bronse: 5 poeng, Hederlig omtale: 3 poeng, Antatt: 1 poeng

* Nytt fra og med 2017. Tidligere har runde 1 vært om høsten og runde 2 påfølgende vår, kalenderåret etter.

Årets Ungdomsfotograf
 • Tildeles den av NSFFs enkeltmedlemmer under 25 år (til og med det året man fyller 25 år) som i løpet av Ungdomsklassen i Norgesmesterskapets vår- og høstrunde* har samlet flest poeng etter nedenstående poengskala.
 • Pokal og diplom tildeles Årets ungdomsfotograf
 • Poengskala: Gull: 10 poeng, Sølv: 7 poeng, Bronse: 5 poeng, Hederlig omtale: 3 poeng, Antatt: 1 poeng

* Nytt fra og med 2017. Tidligere har runde 1 gått om høsten og runde 2 påfølgende vår, kalenderåret etter.

Hvem gjør hva? Autor og klubbens konkurranseansvarlig

Innlevering til NM i Film og Foto byr på noen praktiske utfordringer som det lokalt i klubbene må tas hensyn til.

Flytskjema NM i foto

Flytskjema for enkeltmedlem som deltar i en konkurranse/innlevering

Hvem gjør hva, og i hvilken rekkefølge?

Merk: Fremgangsmåte er stort sett lik for Foto og Film.

Enkeltmedlemmer:

Foto:

 1. Lese konkurransereglene.
 2. Velge ut bilder til de klassene som det kan deltas i, og skrive ut eventuelle papirbilder i riktig størrelse.
 3. Logge inn på nsff.no, velg riktig innlevering under Film- og Bildeinnlevering.
 4. Registrere hvert enkelt bilde med tittel under riktig tema og klasse. Alle bilder skal registreres, dette gjelder også papirbilder. For kolleksjonsbilder skal den samme bildetittel registreres like mange ganger som det er enkeltbilder i kolleksjonen.
 5. Laste opp jpg-bildefiler av alle arbeider som skal delta, også for papirbilder.
 6. Papirbilder:
  1. Avslutte opplasting, og skrive ut etiketter for merking av bilder på baksiden (se anvisning på dette der etiketter skrives ut).
  2. Klipp opp etiketter og feste bak på hvert enkelt papirbilde.
  3. Dersom ønskelig, skriv ut en ekstra kopi av etiketter/innleveringsrapport på kopipapir for eget bruk, slik at du har en liste å sjekke opp mot når papirbilder kommer i retur.
  4. Levere papirbilder til klubbens kontaktperson for konkurranseinnlevering (konkurranseansvarlig) innen den frist som er satt internt i din egen fotoklubb.
 7. Ta kontakt med kontaktperson for konkurranseinnlevering i din egen klubb dersom du har behov for hjelp eller noe er uklart. NSFF-tillitsvalgte har dessverre ikke kapasitet til å veilede alle enkeltmedlemmer som har ubesvarte spørsmål.

Film:

 1. Lese konkurransereglene.
 2. Logge inn på nsff.no, velg riktig innlevering under Film- og Bildeinnlevering.
 3. Registrere hver film med tittel under riktig tema og klasse. Opplasting av en «filmplakat» i jpg-format er valgfritt, ved registrering av filmtittel kan det velges å benytte en standard «dummy-plakat» i stedet for å lage egen plakat.
 4. Hver enkelt film lagres som en fil. Filene navngis etter at filmtittel er registrert, og filmens ID-nummer skal være en del av filnavnet.
 5. Innlevering av film skjer slik det er anvist i invitasjon/konkurranseregler.
 6. Ta kontakt med kontaktperson for konkurranseinnlevering i din egen klubb dersom du har behov for hjelp eller noe er uklart. NSFF-tillitsvalgte har dessverre ikke kapasitet til å veilede alle enkeltmedlemmer som har ubesvarte spørsmål.

Klubbens kontaktperson for konkurranseinnlevering:

 1. Lese konkurransereglene.
 2. Fastsette siste frist for mottak av film og papirbilder fra klubbens medlemmer.
 3. Foreta registrering og opplasting av egne bilder.
 4. Veilede klubbens medlemmer om fremgangsmåte, kanskje arrangere en «temakveld» hvor deltagere tar med bilder som skal leveres inn? Veiledning via skjermdeling med programmer som Skype eller Teamviewer kan være nyttig slik at enkeltmedlemmer selv kommer igang med egenregistrering.
 5. Motta film og papirbilder fra klubbens medlemmer.
 6. Kontrollere at bilder er i samsvar med reglene (f.eks. størrelse, klasse osv).
 7. Kontrollere at hvert enkelt papirbilde er merket med etikett, skriv om nødvendig ut og kleb fast etikett.
 8. Innleveringsrapport: Skriv ut et ekstra sett av etikettene på vanlig kopipapir, la dette medfølge i pakken med papirbilder fra alle deltagende medlemmer i klubben.
 9. Sjekk to ganger at innleveringsrapport stemmer overens med bilder som leveres inn.
 10. Viktig: alle bilder og filmer skal være registrert på nsff.no før de sendes.
 11. Pakk en samlet forsendelse av papirbilder for ALLE deltagere fra film-/fotoklubben, legg ved innleveringsrapport for alle deltagere fra film-/fotoklubben.
 12. Send pakken til adressen som er oppgitt av arrangøren.

Klubbens Registeransvarlig:

 • Kontrollere at alle klubbens medlemmer er registrert i medlemsregisteret på nsff.no.
 • Bistå medlemmer som ikke får logget inn, årsaken kan være noe så banalt som det er registrert feil epostadresse eller at de har en epostkonto med kraftig spam-filtrering.

Klubbens styre:

 • Informere om NM i Film og Foto, motivere medlemmer til å delta.
 • Forvisse seg om at de rette personer er ført opp i klubboversikten som Kontaktperson for konkurranseinnlevering og Registeransvarlig, og at de er operative i innleveringsperioden.

Innleveringsrapport

Ansvarlig: Klubbens kontaktperson for konkurranseinnlevering.

Innleveringsrapporten er en liste over film og bilder som er registrert av medlemmene selv, og listen skal skrives direkte ut fra nettsiden.

Det skal kun skrives ut innleveringsrapport for bilder som deltar i papirklassene. Dvs, ikke for projeksjonsklasser (rene digitale innleveringer).

Ved forsendelse av papirbilder skal det sjekkes at alle bilder er merket på baksiden med de samme data som er oppgitt i innleveringsrapporten. Det skal være fullt samsvar mellom innleveringsrapport og faktisk innleverte arbeider.

Den enkelte klubb bør vurdere å gå til innkjøp av en pakke A4 etiketter, f.eks. Avery ILC A4 210x297mm eller tilsvarende.

Rent praktisk skal det skrives ut TRE utgaver av hver rapport:

1: Skrives ut på selvklebende A4-etiketter og festes på baksiden av alle papirbilder.
2: Skrives ut på vanlig kopipapir og legges med i bildeforsendelsen.
3: Skrives ut på vanlig kopipapir og beholdes i fotoklubben. Ved retur av papirbilder skal det kryssjekkes mot rapporten at alle innleveringer kommer tilbake til sine respektive eiere.

Rapportskjema og deltageravgift

Medlemmene skal selv ikke fylle ut noe rapportskjema på papir.
Deltageravgift betales ved registrering av bilder og film. Følg anvisning.

Betaling av deltagergebyr

Noen tips for de som bruker PayPal for første gang:

Må jeg ha en PayPal-konto for å betale?

Svar: Nei

Betaling skjer via nettbanken PayPal, som også aksepterer betaling via kredittkort. PayPal ønsker på sine nettsider å tilby alle en PayPal-konto, dette kan være nyttig å ha, men er IKKE påkrevet for betaling til NSFF.

Jeg ønsker å betale med kredittkort!

Den første siden man kommer til vises nedenfor. For de fleste er det aktuelt å betale med kredittkort, og riktig valg er da «Har du ingen PayPal-konto?».

Paypal

Kan jeg betale for andre enn meg selv?

Ved betaling vil betalingen gjelde for den personen som er innlogget på nsff.no. For de som ikke har kredittkort eller er usikre på hvordan betaling utføres kan man få en annen person til å betale for seg, og man gjør opp seg imellom i stedet.

Eks: Hans er innlogget, men ønsker at Lise skal betale for hans deltagelse i en konkurranse. Hans gjør selv alt frem til betaling skal skje. Da tar Lise over, og betaler på den måten hun selv ønsker, enten via Lise’s PayPal-konto eller Lise’s kredittkort. Deltagergebyr for Hans er nå betalt!

OBS:
Innleveringsperioden til NM er på to måneder, dette for at deltagerne skal en få rimelig god tid på seg til å logge seg inn for å betale og levere inn arbeider. Allikevel kan det oppstå problemer som deltagere, klubber eller arrangøren ikke har forutsett, vent derfor ikke til siste dag!

Hva betyr ordene Tema, Klasse og Tittel?

Kort beskrivelse av ord som du møter ved deltagelse i konkurranser eller innlevering til Årbok.

Alt av konkurranser, arbeider osv er ordnet i en database som er streng strukturert på samme måte som systematikk i biologi. Det kan være vanskelig å forstå i første omgang, men når man f.eks. arbeider med biologi vil det bli noe vanskelig å skille på en hest, en bakteri og en sommerfugl uten å ha et ordnet system for klassifisering.

Tema

Alle konkurranser har et tema, og dette må ikke forveksles med klasser (se eget avsnitt). Et tema beskriver kort fortalt hva film/bilde skal inneholde, og arbeidet blir etter innlevering vurdert i henhold til det krav til tema som er satt.

Eksempler:

 • Portrett
 • Natur
 • Transport
 • Norge i dag
 • Frihet
 • Barn
 • Fritt tema

Dersom tema er fritt, betyr det at innehold i film/bilde ikke skal tilfredsstille noe bestemt tema.

Klasser

Klasser er beskrivelse av hvordan en film eller bilde presenteres, og det kan også stilles krav til hvor mange arbeider som kan leveres inn i en og samme klasse.

Eksempler:

 • Film
 • Fargepapir
 • Monokrom
 • Projeksjon
 • Projeksjon Farger
 • Projeksjon Monokrom
 • Fargepapir Kolleksjon
 • Monokrom Kolleksjon
 • Projeksjon Kolleksjon
 • Portfolio

En full oversikt over de klasser som kan registreres i NSFF’s konkurransdatabase finnes her

Forklaring til klasser:

De vanligste klassene er:

 • Projeksjon (du leverer en digital bildefil)
 • Fargepapir (du leverer er papirbilde i farger)
 • Monokrom (du leverer er papirbilde i sorthvitt)

Film: Levende film, ikke stillbilder

Projeksjon: bilder som kan vises med projektor, dette omfatter både Dias og digitale bildefiler. I praksis omfatter dette i dagens konkurranser kun JPG-filer.

Det kan være egne regler for tekniske spesifikasjoner som bildestørrelse, filstørrelse, fargerom osv.

Fargepapir: Et papirbilde i farger.

Monokrom: Et papirbilde som er i kun en farge, det vanligste er sorthvitt. Spør konkurransens arrangør dersom du er i tvil.

For papirbilder kan det også stilles krav til bildets minste og største størrelse, samt bildets tykkelse. Det kan også være bestemte krav til montering eller innramming, og det kan være krav om at bildet ikke skal være signert. Les alltid nøye hvilke krav som stilles, et bilde som ikke tilfredstiller kravene vil kunne bli avvist.

Portfolio: En samling bilder som viser en fotografs arbeider. Les nøye hvilke andre krav som stilles.

Kolleksjon: 3 til 5 bilder som vurderes samlet som en gruppe. Som oftest vurderes bildene samlet på bord, vegg eller med projektor. I noen tilfeller aksepteres også at kolleksjonen leveres som en montasje hvor alle bildene er samlet i en bildefil eller på ett papirbilde.

Tittel

Alle bilder skal ha en tittel som gjør at du selv og andre lett skal kunne skille bildet fra andre bilder du har tatt. Du skal om nødvendig enkelt kunne finne bildet «Morten» som du tok for fire år siden. Du skal ikke ha to forskjellige bilder i din samling som har den samme tittelen. Dersom du deltar med det samme bildet i flere innleveringer skal bildets tittel være like i alle innleveringene.

Du står meget fritt til å angi bildetittel og juryen legger normalt ikke noe vekt på bildets tittel.

Eksempler:

 • Morten
 • Solskinn
 • Vinterportrett
 • Gammel kjærlighet

Dette skal aldri tas med i tittelen: Ditt eget navn, konkurransenavn, tema, klubbnavn eller andre «notater».

Ved innlevering til klassen Kolleksjon skal alle bildene ha den samme tittelen, men de vil automatisk skilles fra hverandre med et nummer.

Generelt om konkurranser

Les alltid reglene nøye før du leverer bilder!

Før større konkurranser bør klubbene på medlems-/aktivitetsmøter gå kort gjennom konkurranseregler og hvilke krav som stilles til de bilder som leveres inn. Klubber som tar opp slike ting på temakvelder får oftere fornøyde medlemmer som oppnår langt bedre plasseringer enn gjennomsnittet.

Opplasting av konkurransebilder til nsff.no

For opplasting av bilder til konkurranser, bildevurderinger årbok via opplastingsfunksjonen på nsff.no vil en gjennomgang av denne anvisningen gjøre det enklere å fullføre innlevering.

Hvordan klargjør jeg bilder før opplasting til nsff.no?

Alle bilder skal være i JPG-format.

Bildets lengste side skal være på 2400px. (Dersom et annet krav er angitt, bytt da ut «2400px» med det som er angitt.) Dersom bildets lengste side er større enn 2400px vil bildet automatisk bli skalert ned til 2400px etter opplasting.

Maksimal filstørrelse er 3MB (3000kB). Dersom bildet som lastes opp har en filstørrelse som er over 3MB vil bildet automatisk bli komprimert.

OBS: Automatisk nedskalering og komprimering kan gi dårligere bildekvalitet. Dersom du er opptatt av at bildet skal presenteres med den beste bildekvalitet må du selv sikre deg ved å klargjøre bildet til riktig størrelse før du laster opp bildet.

Du finner litt mer info om dette her: Klargjøring og bildebehandling

Kontakt din egen fotoklubb dersom du ønsker opplæring i denne typen bildebehandling.

Kompresjon/kvalitet:

Bildet skal ha best mulig kvalitet innenfor max filstr på 3MB.

Hvordan skalerer jeg mitt bilde før opplasting?

Alle bildebehandlingsprogrammer har funksjonalitet for skalering av bilder.

Rekkefølgen skal alltid være:

 1. Nedskalering hvor bildets lengste side blir på 2400px
 2. Lagring i JPG-format hvor det samtidig velges kvalitet, filstørrelse og kompresjonsgrad.

En ombytting av denne rekkefølgen vil kunne gi dårlig bildekvalitet på et bilde som i utgangspunktet har høy kvalitet.

Din fotoklubb kan hjelpe deg med tips på hvordan et bilde skaleres.

Hvordan gir jeg bildefilene navn før opplasting?

Det er ikke påkrevet å gi bilder et eget filnavn før opplasting. Alle bilder vil etter opplasting automatisk få et filnavn som er basert på ditt navn, fotoklubb, bildetittel, innleveringsnummer osv.

Hvor laster jeg opp bilder?

Startsiden for åpne konkurranseinnleveringer finner du alltid på konkurranseinnlevering på nsff.no.

Når en innlevering er åpen vil du også finne en link til innleveringssiden straks du har logget deg inn her: Innlogging.

Hvem kan laste opp bilder?

Alle som er registrert i NSFF’s medlemsregister med gyldig medlemskap i en tilsluttet fotoklubb. For deltagelse i aldersbegrensede konkurranser (eks ungdomskonkurranse) må fødselsdato oppgis til medlemsregisteret, se link fra innloggingsside.

Kan jeg levere bilder pr e-post eller cd-plate?

Nei, det er ikke mulig. Opplastingsfunksjonen er opprettet for å få en ensartet håndtering av bildeinnlevering, noe epost eller cd-plate ikke kan gi da det åpner for et utall av forskjellige måter å klargjøre bildefiler.

Hvordan trekker jeg tilbake et bilde, hvordan endrer jeg bildets tittel?

Alle medlemmer kan selv fjerne eller endre registrerte bilder/filmer innen innleveringsfristens utløp.

Fremgangsmåten nedenfor følges på samme måte for både film og stillbilder.

A: Jeg ønsker å laste opp et annet bilde, men benytte den samme tittelen:
 1. Finn bildet, klikk på linken merket «Slett & last opp nytt bilde», bildet blir nå fjernet.
 2. Last opp bildet på nytt.
B: Jeg ønsker å fjerne registreringen av bildetittel/filmtittel:
 1. Slett bildet ved å følge anvisninger for pkt A ovenfor.
 2. Finn tittelen, og klikk på «Fjern registrering».
C: Jeg har levert bilde/film i feil klasse eller gjort en annen feil:
Eks: Et bilde som skal delta i klassen Projeksjon er levert inn i klassen Fargepapir, eller et bilde er lastet opp med feil tittel:

 1. Slett bildet ved å følge anvisninger for pkt A ovenfor.
 2. Slett registrering av tittel ved å følge anvisninger for pkt B ovenfor.
 3. Registrer bildetittel på nytt i riktig klasse.
 4. Last opp bildet på nytt, sjekk at klassen er korrekt.

Viktig:

 1. Det er kun den som laster opp bildet som kan gjøre disse endringene.
 2. Etter innleveringsfristens utløp er det ingen måter å endre bilde/tittel/klasse osv.
 3. Dersom arrangøren tillater det, kan innleveringsfristen forlenges, og endringer kan da gjøres.
 4. Alle spørsmål om endringer skal rettes til den som er arrangør av konkurransen/innleveringen.

Jeg trenger mer hjelp!

Kontakt din fotoklubbs konkurranseansvarlig dersom du har behov for hjelp.

Klargjøring og bildebehandling

Veiledning i klargjøring av bilder i de vanligste bildebehandlingsprogrammene.

Skalering til 2400px:

Alle bildebehandlingsprogrammer kan vise hvor stort et bilde er i antall piksler, og bruksanvisningen i ditt kamera forteller også hvor store bildene blir i antall piksler.

Eks: et kamera som gir bilder på 3000px * 4000px er et 12MegaPixel (Mp) kamera (3000 * 4000 = 12.000.000). Bildet skal i dette tilfellet skaleres ned slik at den lengste side på 4000px skaleres til 2400px.

Bildets lengste side når juryen mottar det skal være på 2400px. Du kan på egen risiko prøve å laste opp bilder som er litt større enn dette, og serveren vil prøve å skalere ned bildet ditt. Når serveren skalerer bildet ditt kan dette gå ut over f.eks. skarphet. Det kan ta lang tid å laste opp bilder som er større enn 2400px, og du må være forberedt på at opplastingen kan stoppe opp, og da er det ingen annen vei enn å skalere bildet før det lastes opp.

OBS:
Det er kun den bildefilen som skal lastes opp til nsff.no som skal ha lengste side på 2400px. Ditt originalbilde må du for all del ikke nedskalere, lag derfor en kopi av bildet som du deretter nedskalerer. Dersom du leverer bilder i en av papirklassene er det originalbildet som skal brukes når du lager papirbildet, og den mindre kopien på 2400px som skal lastes opp til nsff.no.

Videoer om forarbeid i Lightroom og opplasting til nsff.no:

Skalere bildet til 2400px i Photoshop:

Image -> Image Size, sett lengste side til 2400px.
IKKE gjør endringer på Document Size, Resolution, DPI, PPI eller lignende!

Jeg har ikke noe bildebehandlingsprogram!

Et enkelt verktøy for deg som ikke har tilgang til et bildebehandlingsprogram og ønsker å skalere et bilde før opplasting er Image Resizer Powertoy Clone for Windows.

Dette stilles inn slik for å skalere bilder til 2400px:

Image_resizer_landskonk

Fargeprofil

Følgende beskrivelser gjelder for Photoshop CS5CS6/CC Menyene varierer litt mellom versjonene. For øvrig forutsettes at standardinnstillingene er uendret.

Fargerom

Fargebilder:
Image – Mode – RGB Color
Edit
eller Image / Mode – Convert to Profile – Destination Space: Adobe RGB (1998)
Svarthvittbilder:
Image – Mode – Grayscale
Edit
eller Image / Mode – Convert to Profile – Destination Space: Gray Gamma 2.2
Dersom autor ikke har tilgang til disse profilene i sitt billedbehandlingsprogram, benyttes sRGB som er et mer begrenset fargerom.

Hvorfor må jeg laste opp et papirbilde?

I konkurranser hvor en deltar med papirbilder skal også en jpg-fil av det samme bildet lastes opp. Hvorfor?

Alle bilder som premieres i en konkurranse skal etter juryering presenteres for almenheten, NSFF’s medlemsklubber og enkeltmedlemmer. Dette kan i praksis innebære for eksempel:

 • NSFF’s hjemmeside
 • Konkurransekatalog, trykket
 • Konkurransekatalog, CD/DVD
 • NSFF’s Årbok
 • Vandreutstilling
 • osv

Ved deltagelse i papirklasser som f.eks. Fargepapir eller Monokrom skal papirbilder sendes inn, og bildet skal i tillegg registreres i konkurranseinnleveringen.

Ved registrering av bildet skal også en jpg-fil av det samme bildet lastes opp.

NB! JPG-bildet blir IKKE vurdert av juryen, det er kun papirbildet som blir vurdert.

Dersom et papirbilde blir innlevert uten at bildet er registrert eller det ikke er lastet opp en jpg-fil vil bildet bli ekskludert før juyering, og bildet vil da ikke bli vurdert.

Informasjon om innlogging

Som medlem av en fotoklubb tilsluttet NSFF har du tilgang til en rekke tjenester på nsff.no, og noen av disse krever at du er innlogget med brukernavn og passord.

Hvordan registrerer jeg min epostadresse?

Dersom epostadressen ikke er registrert må du kontakt den som er ansvarlig for medlemsregisteret i din fotoklubb, dette er oftest kasserer eller sekretær. Vedkommende har rollen som «Registeransvarlig» og tilgang til å legge inn din epostadresse, men kan ikke hjelpe deg med et passord (se nedenfor).

Det er viktig at du oppgir din personlige epostadresse, og ikke en adresse som avspeiler en rolle du for tiden har i din fotoklubb (eks: leder@minfotoklubb.no).

Send melding til Registeransvarlig i din fotoklubb her: klubboversikt

Hvordan oppretter jeg et passord?

Oppretting av passord er kun mulig når du IKKE er innlogget. Følg anvisningen her: Innlogging.

Verifisering av passord skjer via epost. Dersom din epostadresse ikke er registrert i NSFF’s medlemsregister, se ovenfor.

Jeg er registrert med riktig epostadresse, men får ikke tilsendt epost fra NSFF!

Se eget infopunkt: E-post kommer ikke frem.

Min fotoklubb ønsker ikke at NSFF skal ha tilgang til min epostadresse

NSFF har i slike tilfeller ingen epostadresse å sende informasjon til, slik at du kan i praksis ikke logge deg inn på nsff.no. Dette er en sak du må ta opp med din fotoklubb.

Sikkerhet

I NSFF er vi meget nøye med at personalia ikke kommer uvedkommende i hende. Tilgang til denne typen data er begrenset til styret i NSFF og den som er registeransvarlig i din fotoklubb. Vi ber om forståelse for at f.eks. fødselsdato må oppgis, dette gjør det langt enklere å skille medlemmer med samme navn fra hverandre, og benyttes også for tilgang til aldersbestemte aktiviteter (f.eks. ungdomskonkurranser).

Jeg logger meg inn med riktig brukernavn og passord, men det fungerer ikke!

Se eget avsnitt om dette under infopunkt: Nettlesere.

Bruk av premierte arbeider
 • NSFF forbeholder seg retten til å gjengi premierte bilder til utstilling og presentasjon av Norgesmesterskapet i tidsskrifter / relevante internettsider og på NSFF sine egne internettsider.
 • Premierte bilder blir brukt i en Norgesmesterskapet-presentasjon som blir tilbudt klubbene på CD, og som inngår i Programtjenesten.
 • De premierte bildene kan bli brukt i FIAP Biennaler, hvor det blir plukket ut 10 bilder fra til sammen 10 autorer, som danner Landslaget til NSFF.
 • Autors navn skal følge bildet i enhver sammenheng.

Ansvarlig for arrangement av Norgesmesterskapet er NSFFs Konkurranseutvalg, som har e-postadresse konkurranser@nsff.no.

E-post fra NSFF kommer ikke frem

Det kan forekomme at epost fra NSFF ikke kommer frem til mottageren. Hva kan du gjøre med det?

 1. Sjekk at hvert eneste tegn i epostadressen er stavet HELT riktig, og husk at selv noe så ubetydelig som et mellomrom også er et tegn selv om det ikke synes.
 2. Test ved å sende en melding fra ditt eget epostprogram.
 3. Sjekk mapper for søplepost.

Havner eposten i søplekassa?

En epostserver kan være satt opp til å filtrere innkommen epost etter bestemte regler, og en vanlig måte å filtrere på er å se om dette er en masseutsendelse som skal behandles som spam/nettsøppel.

I de fleste tilfellene vil en finne meldingene i mappen som heter Søppel/Spam/Nettsøppel eller noe lignende.

Nyttig å vite om søplepost:

En del epostleverandører tilbyr muligheten til å merke mottatt epost som nettsøppel. Dette er noe helt annet enn å slette en mottatt epost, og det kan forekomme at noen mottagere misforstår denne funksjonen.

Når man merker en mottatt epost som søplepost, vil det også sendes en melding om at man ikke ønsker mere epost fra denne avsenderen. NSFF er som alle andre aktører forpliktet til å respektere et slikt ønske, og du vil da ikke motta flere epostmeldinger fra NSFF. Husk at dette også kan inkludere viktig informasjon om innlogging o.l.

Når man merker mottatt epost som søplepost kan det også forekomme at det ikke lenger er mulig å sende epost tilbake. Du ønsker vel ikke å sende epost til folk du ikke ønsker å motta epost fra?

Merk aldri mottatt epost som søplepost dersom du senere ønsker å kommunisere med avsenderen.

Hvordan unngå at epost fra NSFF havner i søpla:

Du som mottager kan i en del tilfeller gjøre innstillinger i ditt epostprogram slik at meldinger fra nsff.no får passere uhindret. Eksempler på innstillinger:

Gmail:
Etiketter -> Administrer etiketter. Systemetiketter -> Nettsøppel -> vis. Klikk på eventuell melding fra nsff, velg Ikke nettsøppel.
Info om søplepostinnstillinger i Gmail.
Se også denne artikkelen: How to Whitelist a Sender or Domain in Gmail

Hotmail / Live:
Remove an Address from Your Blocked Senders in Live Hotmail
How to remove server IP address from MSN Hotmail block blacklist
Hotmail unblock

Hvitelisting av domener

Dersom du har mulighet til å hviteliste domener, dvs angi at epost skal passere «usensurert», kan følgende domener som NSFF sender ut epost fra angis:

 • nsff.no
 • tornado.no
 • sysedata.no
 • amazonses.com

Andre fremgangsmåter: Send en melding til NSFF sekretariat om hvordan du selv har løst dette, så legger vi ut forklaring!

OBS: Det er meget viktig at epostadresser som ikke lenger er i drift blir fjernet fra medlemsregisteret slik at disse ikke produserer unødvendige feilmeldinger.

NSFF.no fungerer ikke i min nettleser

Jeg logger meg inn med riktig brukernavn og passord, men det fungerer ikke!

En vanlig årsak er at det i din egen nettleser er gjort egne innstillinger for cookie, informasjonskapsler, sesjonsobjekter, javascript, proxy, cache, mellomlagring osv. Ved standard innstillinger i nettleser og nettverksinnstillinger skal det ikke by på problemer å logge seg inn på nsff.no.

Det forekommer at innstillinger for midlertidige filer er satt til å bli sjekket sjelden, slik at allerede nedlastet innhold blir vist i stedet for nytt innhold fra nsff.no. Det skal alltid være innstilt til at innholdet skal hentes på nytt for hver eneste sidevisning.

Løsning: Prøv å logge deg inn på en annen datamaskin. Dersom det fungerer må du enten stille inn nettleseren din til å fungere, eller installere en annen nettleser.

Internet Explorer

Microsoft har selv erklært stopp i support for Internet Explorer eldre enn v11. NSFF.no er kodet slik at man skal kunne bruke nettstedet fra v8 og til nyeste versjon, men vi anbefaler alle på det sterkeste å oppdatere til siste utgave. Av hensyn til brukeropplevelse, funksjonalitet og sikkerhet bør det ikke være noen grunn til å la være å oppgradere.

Forslag til alternative nettlesere som vil fungere godt, er tilgjengelige på norsk og er i stand til å importere alle dine bokmerker:

Send en melding til NSFF sekretariat dersom du opplever at noe ikke fungerer på nettsidene.