Hederstegn

NSFF Hederstegn

NSFFs hederstegn gis for fotografisk virksomhet og/eller arbeidsinnsats.

aeresmedlemansffensffensff_bronseensff_gull

Regler og krav for hederstegn

 • Kandidaten må være medlem i NSFF eller tilsluttet NSFF gjennom en medlemsklubb, og ha vært det sammenhengende de siste tre år før søknad om hederstegn leveres (gjelder ikke «Æresmedlem»).
 • NSFFs medlemsklubber og direktemedlemmer, samt medlemsklubbenes medlemmer kan søke om hederstegn. Bortsett fra for «Æresmedlem» kan kandidaten selv søke.
 • Hederstegn tildeles av Hovedstyret og utdeles på Nasjonalt Film- og Fototreff.
 • Den som tildeles hederstegn mottar jakkenål og diplom.
 • NSFFs hederstegn er nasjonale og kan ikke benyttes internasjonalt. Selv om de fleste land har sine nasjonale hederstegn, er det kun FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) og PSA (Photographic Society of America) som er internasjonalt anerkjent.
 • Søknad gjøres på eget Søknadsskjema
 • Søknadsfristen for EsNSFF er 31. januar hvert år. ANSFF og ENSFF tildeles automatisk når poengsummene er oppnådd.
 • Søknad sendes leder@nsff.no
 • Hederstegn er definert i Vedtektene under Hederstegn. Fullstendige regler og krav finnes i Landsmøtevedtak av 11. mai 2002.
 • Se også tabell over Tildelte hederstegn
 • ANSFF – Artist Norsk Selskap For Fotografi

ansff

Tildeles for fremragende nasjonal fotoaktivitet.

For tildeling kreves minimum 200 poeng etter følgende skala:
Norgesmesterskap i foto:
– Gullmedalje 20 poeng
– Sølvmedalje 15 poeng
– Bronsemedalje 10 poeng
– Diplom/hederlig omtale 7 poeng
– Antatt 5 poeng

 1. ENSFF – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi

mnsff

Tildeles for fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet. Tildeles etter at kravet ANSFF er oppfylt! Se tabell under for detaljerte krav

 1. ENSFF-Bronse – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi

esnsff

Tildeles for fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet. Tildeles etter at kravet ENSFF er oppfylt! Se tabell under for detaljerte krav

 1. ENSFF-Sølv – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi

ensff_solv

Tildeles for fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet. Tildeles etter at kravet ENSFF-Bronse er oppfylt! Se tabell under for detaljerte krav

 1. ENSFF-Gull – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi

ensff_gull

Tildeles for fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet. Tildeles etter at kravet ENSFF-Sølv er oppfylt! Se tabell under for detaljerte krav

 1. ENSFF-Platina – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi

ensff_platina

Tildeles for fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet. Tildeles etter at kravet ENSFF-Gull er oppfylt!

For tildeling kreves minimum 20.000 poeng etter samme skala som for ANSFF

 1. MNSFF- Master og photography Norsk Selskap For Fotografi

mnsff

Tildeles når en har oppnådd ENSFF-G og EFIAP-B, samt en portfolio på10 fotografier. Portfolioen skal være i A3 format, samt en dvd med høyoppløselige filer.

Portfolioen inngår i NSFF sitt bildearkiv. Papirbildene vil bli oppbevart på statsarkivet.

Det skal gå minimum et år mellom søknad om MNSFF og ENSFF-G/EFIAP-B

Tabell over krav til de ulike hederstegn

Poeng i NM og  Internasjonalt Antall premierte bilder i NM Awards i internasjonale salonger Antall ulike bilder
ANSFF 200
ENSFF 1.000 3 3 50
ENSFF_B 2.000 4 4 75
ENSFF_S 5.000 5 5 100
ENSFF_G 10.000 6 6 125
ENSFF_P 20.000 7 7 150
 • Søknad gjøres på eget Søknadsskjema
 • Søknad sendes leder@nsff.no
 1. EsNSFF – Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi

EsNSFF

Tildeles for utmerket administrativ tjeneste.

For tildeling kreves minimum 200 poeng etter følgende skala: NSFF Styret: – Leder 30 poeng – Alle andre styreverv: 20 poeng

Klubbstyre: – Leder 20 poeng – Styremedlem (alle verv) 10 poeng – Varamedlem 5 poeng

NSFF Tillitsvalgt: – Leder av et utvalg 20 poeng – Utvalgsmedlem (alle verv) 10 poeng – FIAP Liaison 20 poeng – Valgkomité 20 poeng – Valgkomitémedlem 20 poeng Funksjonsoppgaver tildelt av styret – Regionskontakt  20 poeng – Webmaster  20 poeng – Magasinredaktør 20 poeng – Webredaktør  20 poeng

Kandidater som har gjort en stor innsats for uten å inneha formelle verv, vil ved tildeling av ESNSFF bli godskrevet poeng etter styrets skjønn. Innsats som vil bli skjønnsmessig vurdert er blant annet foredrag, kurs, skriving og oversettelse av artikler/bøker.

 • Søknad om EsNSFF – Eksellense Service NSFF har frist 31.januar og stiles til : leder@nsff.no
 • Søknad gjøres på eget Søknadsskjema
 1. HonENSFF – Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi

HonNSFF

Tildeles den som tidligere har blitt tildelt: ANSFF, ENSFF og EsNSFF.

 1. Æresmedlem

Æresmedlem

Den som blir utnevnt til Æresmedlem må ha gjort en betydelig innsats for NSFF og/eller norsk fotografi og fotomiljø gjennom mange år.

Hovedstyret avgjør hvem som skal utnevnes til Æresmedlem. Ved tildeling skal det legges ved en redegjørelse. Et avslag på søknad skal ikke begrunnes. Æresmedlem er fritatt for kontingent. Æresmedlem bør tidligere være tildelt EsNSFF.

NSFF Bordvimpel gis til HonENSFF og Æresmedlem

Se også Tildelte hederstegn

NB!  ANSFF, ENSFF og HonENSFF tildeles når kriteriene er oppnådd.