Definisjoner

Kreativt:

Definisjon: bruk av ulike teknikker enten ved opptakssituasjon eller i etterbehandling, for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle bilder må være tatt av autor.

Nature:

Definisjon: vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA. Ingen manipulering, ingen tegn til menneskeskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc).