Stipend klubb & medlem

Medlemmer i NSFF har anledning til å søke stipend. Det samlede beløp det er budsjettert med (2017) er kr 20 000,-.

Retningslinjer for NSFF stipend

Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) sitt stipend er tiltenkt medlemmer av NSFF, som enten alene eller i samarbeid med andre medlemmer ønsker å sette i gang med fotografiske prosjekter. Det kan dreie seg om fotoutstilling, bokutgivelse med fotografisk tilsnitt eller lignende prosjekter. Stipendet er ment å skulle stimulere medlemmer til å gå i gang med fotografiske prosjekter som av økonomiske grunner ellers vil være vanskelig å iverksette.

  • Det forutsettes at medlemmet er medlem i NSFF og har vært medlem av NSFF i minimum 2 år. Dersom manglende kontingentbetaling eller mislighold av avtalen, vil stipendet bli krevd tilbakebetalt.
  • Det skal fremlegges et budsjett og en prosjektbeskrivelse.
  • Søknaden skal være anbefalt av søkers klubb, direktemedlemmer søker til Hovedstyret i NSFF.
  • Stipendenes økonomiske ramme avgjøres på Landsmøtet.
  • Søknaden behandles av Hovedstyret. Søknadsfrist årlig 1. april og 1. oktober.
  • Halvparten av beløpet betales ut ved oppstart og resten blir utbetalt etterskuddsvis når det legges frem et regnskap. Hovedstyret kan kreve dokumentasjon av utgifter.
  • Prosjektet skal presenteres på et NSFF Landsmøte.
  • Prosjektet kan markedsføres via NSFF sine nettsider.
  • Det skal fremgå i en eller annen form at prosjektet er støttet av NSFF.

Søknad sendes til leder@nsff.no