Medlems- og klubbprosjekt

Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) har siden 2014 invitert til innlevering av medlems- og klubbprosjekt. Alle har sikkert hørt mantraet, at et bilde sier mer enn tusen ord. Men hva da med en hel serie med bilder, som henger tematisk sammen? Det er vanligste er nok å jakte på blinkskuddene, men blant de store fotografene er det vel så vanlig å tenke i serie – de jobber i prosjekt!

Det å gå ut over det å kun jakte ”vinnere” vil gjøre en til bedre fotograf – utvide evnen sin til å se! Hele ideen med å jobbe i prosjekt er å fortelle en bredere og mer interessant historie med bildene sine.

  • Medlemsprosjekter skal inneholde 5-10 bilder innenfor et valgfritt tema, se detaljer i eget avsnitt nedenfor.
  • Klubb–prosjektene minimum skal bestå av 10 bilder, se detaljer i eget avsnitt nedenfor.
  • Sammen med bildene skal det leveres med en prosjektbeskrivelse.
  • Innleveringsfristen er 1. april.
  • Klubb- og medlemsprosjekter som blir valgt ut av juryen, blir stilt ut/vist på skjerm på Nordic Light og Fotografiets dag.

Vi anbefaler å velge et relativt stramt tema, spesielt hvis man som klubb ønsker å delta i FIAPs Club World Cup.

Det viser seg ofte at en serie blir spesielt vellykket dersom en tenker godt gjennom temaet eller historien før man begynner. Dette er selvsagt spesielt viktig i klubbprosjekter, når flere skal jobbe sammen mot et felles mål!

Klubbprosjekt

Hensikten med klubbprosjekt er å få medlemmene til å tenke som et lag, og bringe de beste bildene i prosjektet frem. Klubbprosjekt er ingen konkurranse, og det er heller ikke konkurransebilder vi i utgangspunktet tenker blir brukt.

Hver klubb kan levere inn en serie på minimum 10 bilder. Bildene skal ha en sammenheng og et tema. Alle bilder skal være i JPG-format. Bildets lengste side skal være på 2400px (det samme som ved innlevering til konkurranser). Maksimal filstørrelse er 3MB.

Send bilder og en liste med deltakernes navn til utstilling@nsff.no. NB! Send bildene ett og ett, eller om det er store/mange filer: send via www.filemail.com, www.wetransfer.com eller tilsvarende tjeneste som sender store filer.

Retningslinjer for klubbprosjekt (åpnes i ny fane)

Medlemsprosjekt

Hvert medlem kan levere inn en bildeserie på 5–10 bilder. Bildene skal ha en sammenheng og tema.

Prosjektbeskrivelse og alle bilder sendes til utstilling@nsff.no. NB! Send bildene ett og ett, eller om det er store/mange filer: send via www.filemail.com, www.wetransfer.com eller tilsvarende tjeneste som sender store filer.

Retningslinjer for medlemsprosjekt (åpnes i ny fane)

Her er noen/deler av klubb- og medlemsprosjektene fra 2016, til inspirasjon: Drammen, Molde, Bekkalokket
. (Bildene er i lav oppløsning.)